Recenzia
Lýdia Čelková
24.09.2004

Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku

Ivan Tomaško

Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku

Bratislava, Veda 2004

Historické parky a okrasné záhrady vznikali spolu so zámkami, hradmi, kaštieľmi, kláštormi a vytvorili tak jedinečné súbory prírodného prostredia a architektúry. Vývoj záhradnej architektúry u nás reprezentuje etapy a slohy parkových úprav, ktoré ovplyvnila lesnatosť a klimaticko-geografické podmienky regiónov Slovenska. Napriek tomu v nedávnej minulosti sa nenašlo dosť pochopenia pre tento špeciálny typ architektonickej tvorby, čo zapríčinilo  zničenie mnohých vzácnych parkov a záhrad. Preto treba privítať výsledky dlhoročnej práce Ivana Tomaška z Arboréta Mlyňany SAV, ktorý pripravil zaujímavú, graficky pútavú a najmä užitočnú knihu Historické parky a okrasné záhrady  na Slovensku.

 Publikácia obsahuje výsledky prieskumu rozšírenia a lokalizácie objektov historickej zelene, trpezlivého štúdia ich kompozície z hľadiska záhradnej architektúry, dendrológie a biodiverzity. Autor rozčlenil získaný materiál do piatich tematických častí. V úvodnej štúdii charakterizoval historické parky a záhrady na Slovensku ako predmet ochrany kultúrneho dedičstva, oboznámil s kategóriami zelene, polohou a ekologickými podmienkami parkov, s ich vývojom, údržbou, ochranou, obnovou a využitím. Text dopĺňajú obrazy parkových úprav, mapy parkov a farebné fotografie.

V ďalšej časti predstavuje autor vybrané historické parky a záhrady v troch regiónoch Slovenska, načrtáva krajinársky význam parkov, oboznamuje so vzácnymi i cudzokrajnými drevinami v nich.

Súčasťou publikácie je preklad textu Florentskej charty, ktorá sa zaoberá ochranou historických záhrad, a obrazová príloha – putovanie za parkami po cestách Slovenska.

Lýdia Čelková