Recenzia
30.07.2009

Hľadanie červeného draka - James A. Owen

James A. Owen

Hľadanie červeného draka

Bratislava, Fragment 2009

Preklad Vladislav Gális

Traja autori anglickej fantastiky – J. R. R. Tolkien (Pán Prsteňov), C. S. Lewis (cyklus o Narnii) a u nás menej známy Charles Wilson, sú hlavnými hrdinami cyklu príbehov o bájnej krajine. Nazýva sa Súostrovie snov. Zmienená trojica (v knižke vystupujú pod menami John, Jack, Charlie) má krajinu chrániť, pretože sa im, v nadväznosti na tradície predchodcov (medzi ktorých patrili napríklad Dickens či Dante), dostáva cti stať sa strážcami mocnej a čarovnej knižky Imaginarum Geographica. V druhom zväzku cyklu pomáhajú obyvateľom súostrovia riešiť záhadu miznúcich detí a legendárnych drakolodí.

O pôžitok zo samého príbehu vás neoberiem, spomeniem len, že autorovi sa podarilo pútavo a premyslene spojiť (nie pozliepať!) príbehy starovekých mýtov s legendou o Potkaniarovi a Petrom Panom. Napriek množstvu motívov a postáv sa príbeh nerozpadáva. Owen má cit pre kompozíciu – a tiež pre „mieru“, s ktorou dokáže vážnosť situácie, smerujúcu k nadmernému pátosu, odľahčiť komickými prvkami či figúrami (rozmarná víla Laura Lep, vydavateľ jazvec Furták, ktorý nové vydanie Geographicy obohatí vlastným kuchárskymi receptami). Vďaka nemu sa dozviete, ako vyzerá Pevnosť času, dostanete sa na zasadnutie Imperiálnej kartografickej spoločnosti. Okrem literárnych postáv stretnete aj viaceré historické – napríklad jedného z najpodivuhodnejších dobrodruhov všetkých čias, cestovateľa Richarda Burtona. Pestrosť prostredia a bohatý dej však nezatláča do úzadia postavy. Owen šikovne pracuje so znalosťami o schopnostiach a danostiach hlavných, reálne existujúcich protagonistov, dobrodružstvami v Súostroví snov potom vysvetľuje viaceré ich životné rozhodnutia.

Hľadanie červeného draka preto môžete čítať s deťmi nielen ako dobrodružný príbeh v podmanivých fantastických kulisách, ale tiež ako knižku o úcte voči tradícii a tvorivosti a o tom, ako ľahko sa dá zničiť.

Miloš Ferko