Recenzia
07.10.2014

Hľadanie rozprávača - Vladimír Barborík

V Literárnom informačnom centre vyšla monografia Hľadanie rozprávača, venovaná prózam významného predstaviteľa modernej slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia, Vincenta Šikulu. Jej autor Vladimír Barborík prináša prostredníctvom interpretácií jednotlivých Šikulových kníh pohľad na vývin autorovho rozprávačstva v prozaickej tvorbe pre dospelých a reflektuje spisovateľovo dielo v dobových historicko-spoločenských súvislostiach. Východiskom monografie bolo presvedčenie, že Šikulova tvorba je aj v súčasnosti živou, čitateľsky príťažlivou súčasťou našej literárnej kultúry.