Recenzia
29.06.2011

Hlavolamy, čo lámu hlavy - Marián Goga

DAXE 2010

Autor je vedecký pracovník a pedagóg na Katedre operačného výskumu a ekonometrie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Doteraz vydal trinásť knižiek, od rýdzo vedeckých zaoberajúcich sa matematikou a kvantitatívnymi metódami v ekonómii, až po populárno-vedecké a „hravé“ knihy hlavolamov zamerané na logiku, matematiku a fyziku. Trénuje mladých čitateľov v riešení rozmanitých problémov, učí ich logike, cibrí úsudok, bystrí postreh, rozvíja predstavivosť, cvičí dôvtip, pripravuje ich na budúce, životne dôležité špekulatívne myslenie, súťaživosť na kreatívnom poli. Kniha ponúka inteligentnú zábavu pre celú rodinu.