Recenzia
Adela Gabríková
13.09.2004

Hlina ako osud (Z vyznaní Ignáca Bizmayera)

 

Chrániť a rozvíjať

Ján Čomaj: Hlina ako osud (Z vyznaní Ignáca Bizmayera)

Bratislava, Perfekt 2003

  S prácami Ignáca Bizmayera sa každý, kto sa zaujíma o slovenské výtvarné umenie, určite stretol, ale pokiaľ nemal možnosť osobne spoznať tohto výnimočného človeka, predstaví mu ho Ján Čomaj v knižke Hlina ako osud, ktorá je výsledkom ich spoločných rozhovorov a spomínania na osemdesiat plodných rokov života umelca.

  Publikácia nie je len ohliadnutím sa za osudom jednotlivca, ale v jemných náčrtoch hovorí aj o charaktere doby, v ktorej vyrastal, začal tvoriť, našiel si svoje miesto a postupne pretváral to, čo mu život dovolil spoznať. V každej etape života Ignáca Bizmayera zohrala dôležitú úlohu určitá osoba, ktorá nasmerovala jeho kroky k tomu, od čoho sa potom už neodpútal. Všetky milé spomienky na starého otca, zberateľa a historika českej a slovenskej keramiky Heřmana Landsfelda, priateľa Jozefa Balušíka a neskôr na jeho učiteľov v modranskej keramickej škole či mnohých priateľov – umelcov Jána Mudrocha, Janka Alexyho alebo Vladimíra Droppu, sa v knižke spájajú s úvahami človeka mnohých skúseností, hovoriaceho so zanietením i odstupom zároveň a charakteristického okrem priateľskej povahy predovšetkým obrovskou úctou ku všetkému, čo predstavuje naše národné kultúrne dedičstvo.

  Aj napriek tomu, že knižka je spojením úsilia dvoch ľudí a rozhovory, na ktorých podklade vznikala, boli zaznamenávané s časovými odstupmi, vypustením otázok a celkovým spracovaním Jána Čomaja má podobu pútavo napísanej jednoliatej výpovede  s dôrazom na presnosť faktografických údajov. Okrem množstva zaujímavých informácií o umelcovej osobe, o zberateľskej vášni, s akou už celé roky zháňa po všetkých kútoch Slovenska čo najstaršie pamiatky zručnosti dávnych hrnčiarov a džbánkarov, prináša knižka Hlina ako osud čitateľovi aj mnohé ukážky majstrovej tvorby – najcharakteristickejšími sa pre ňu stali plastiky s tradičnou tematikou pestrých krojov zo všetkých oblastí, cykly zobrazujúce ľudové zvyky a neodmysliteľné figúrky zvierat. Všetko, čo Ignác Bizmayer vytvorí, nesie stopy jeho obdivu k tradícii a aj dôkladného poznania zobrazovaného, či je objektom stvárňovania čipka na kroji nevesty alebo ľudový hudobný nástroj.

  Knižka má ambíciu zaradiť sa medzi kvalitné biografie našich významných osobností a čitateľa zaujme okrem sprievodného CD hneď niekoľkými prednosťami - príjemným rozprávačským štýlom, faktami, no aj humorom, grafickou úpravou, predovšetkým však ľudským optimizmom, ktorý umelca, ale ani iného človeka neopúšťa len vtedy, keď ho k sebe pripúta pevnou vôľou kráčať ďalej a venovať svoju prácu niečomu zmysluplnému. Ignác Bizmayer sám o svojej tvorbe hovorí: „Chcel som ňou vyjadriť úctu prostým ľuďom, vzdať hold nášmu nadanému národu. Teší ma, že moje dielo je aj takto prijímané: ako obraz o živote našich predkov i ako posolstvo chrániť si a rozvíjať vzácne dedičstvo.“

Adela Gabríková