Recenzia
27.02.2015

Hory na dosah - Viera Švenková

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014

Obálka knhyAj keď má spisovateľka Viera Švenková vo svojej personálnej bibliografii román i novelu, predsa ju možno považovať predovšetkým za čelnú predstaviteľku našej poviedkovej tvorby. Jej poviedky preložili do deviatich jazykov a na ich základe vznikli aj televízne filmy Steny a Prstienky z kukučiny. Už knižný debut roku 1973 (Biela pani Zuzana) akoby predznamenal vernosť tomuto žánru. Dôkazom je takisto najnovšia zbierka poviedok Hory na dosah. Autorka však nezostala verná iba žánru, ale aj ústrednej téme – tisícorakej podobe ženy. Preto tu stretávame svet ženy milujúcej, hľadajúcej, trápiacej sa, trpiacej či radujúcej sa, hoci radosť je v poviedkach zo všetkých najmenej pertraktovaná. Viera Švenková si vyberá témy z každodenného života, píše o kríze medziľudských vzťahov a o východiskách z nich: sklamanie, nedôvera, strach zo vzťahu, číhajúca nevera, žiarlivosť, problémy s deťmi, s manželmi, s priateľmi... Aj keď záver vždy neznamená preťatie gordického uzla, východisko sa nájde: je to možno ústup či kompromis. Často sa stáva, že vzťahy hrdiniek s mužmi zostávajú kdesi v polovici cesty, pretože budúcnosť vzťahu naráža na múr racionálneho uvažovania (strach z veľkého vekového rozdielu či náhodný vzťah bez perspektívy atď.). A tak rozumné uvažovanie väčšinou zvíťazí nad emocionálnou búrkou. Samozrejme, takéto rozhodnutia nie sú bez bolesti či vnútorného trápenia ženy násobeného pocitom osamotenosti.

Viere Švenkovej štruktúra poviedky vyhovuje. Na malom priestore, s malým počtom postáv dokáže vybudovať zaujímavý príbeh s pointou, pričom necháva voľnosť aj čitateľovi, aby mohol nad príbehom uvažovať. Často dej posúva dopredu hutným dialógom! Viera Švenková v sebe nezaprie človeka, ktorý vyjadruje aj svoj vzťah k súčasnosti. Mrzí ju pokrivenosť rebríčka hodnôt, literárna kritička a spisovateľka Etela Farkašová zdôraznila tento rozmer tvorby slovami: „Silný akcent na etické rozmery ľudského prežívania ostáva výraznou konštantou autorkiných výpovedí.“ Ak k tomuto výraznému hodnoteniu pripomenieme autorkinu naviazanosť na rodný kraj pod Tatrami, potom pochopíme aj názov zbierky Hory na dosah.