Recenzia
28.03.2011

Hovorca samého seba - Pavol Janík - Rozhovory s espritom

Rozhovory s espritom

Martin, Matica slovenská 2009

Texty básnika, aforistu, dramatika a publicistu Pavla Janíka sa vyznačujú kreativitou, dominuje v nich intelekt, rozum. Často sú aforisticky ladené, s hojným výskytom slovných hračiek aj neologizmov. Spája sa v nich alchýmia slova s noblesnou hravosťou. Jeho najnovšou knihou je rozsiahly súbor rozhovorov, v ktorých je Janík v úlohe spovedaného. Spĺňa základnú podmienku – spovedaná osoba musí mať čo povedať, mať toho veľa na srdci i na mysli, ale aj na jazyku – teda vedieť to obratne i obrazne vysloviť. A rozhodne nenudiť! Kniha rozhovorov s Pavlom Janíkom prináša čitateľom súbor 52 rozhovorov, ktoré s ním pripravilo až 21 autoriek, teda silný ženský element predstavuje oživenie i ozvláštnenie otázok, ich obohatenie o pozoruhodné, netuctové, citlivé i citové aspekty, aké by mužskému autorovi – na škodu celkového obrazu – zvyčajne nezišli na um. Takto sa dozvedáme naozaj veľa zaujímavého, podnetného, zmysluplného nielen o autorovi, ale aj o kvalitách Spolku slovenských spisovateľov, o spolunažívaní i vzájomnom zožieraní a požieraní ľudí od pera i počítačov, o ľudskej aj neľudskej spoločnosti spoluobčanov, o mnohých zaujímavých faktoch, súvislostiach i paradoxoch. Respondent načrtáva aj východiská. Ide o 52 svedectiev o dobe, vyprovokovaných poväčšine nápadito formulovanými otázkami.

Je sympatické a užitočné, že Janík vidiac pred sebou rozsiahly súbor zaujímavých a aforisticky ladených, vtipných i pikantných rozhovorov nepodľahol nejakému neplodnému zábrannému komplexu zbytočnej kváziskromnosti a nezľakol sa vydania rozhovorov so samým sebou, čím čitateľov myšlienkovo obohatil a dozaista príjemne prekvapil. Do rozhovorov Pavla Janíka sa môžete začítať, ak nám pošlete kupón Matice slovenskej do 16. marca.