Recenzia
Ján Bábik
18.08.2011

Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku - Peter Maráky – Daniel Kollár – Janka Oršulová

Bratislava, Reader´s Digest Výber Slovensko 2011
Mapy Daniel Gurňák

Bohatá história slovenských hradov i architektonická krása zámkov a kaštieľov neustále láka spisovateľov, historikov, výtvarníkov i fotografov, aby knižne spracovali osudy týchto svedkov našej minulosti. O slovenských hradoch písal aj Matej Bel v slávnych Notíciách, Alojz Medňánsky v Dávnych povestiach o slovenských hradoch a Malebnej ceste dolu Váhom. V tridsiatych rokoch minulého storočia sa veľkej popularite tešila trojzväzková kniha Ľudovíta Janotu, ktorý v nej priblížil históriu 120 hradov a k mnohým pridal aj zaujímavú povesť. V poslednom období z oblasti hradobnej literatúry zaujala najmä Encyklopédia slovenských hradov od Miroslava Plačeka a Martina Bónu.

Najnovšie sa na náš knižný trh dostáva rozsiahla, bohatým ilustračným materiálom vybavená, publikácia Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Trojica autorov – skúsený historik a múzejník Peter Maráky, nadšený propagátor krás Slovenska Daniel Kollár i genealogička a heraldička Janka Oršulová – približuje pohnutú a počas vojnových nepokojov, vzbúr a povstaní dramatickú históriu i stavebný vývoj vyše štyroch desiatok hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré sa zachovali v plnej kráse, resp. boli kompletne zrekonštruované, alebo sčasti zakonzervované. Väčšina z týchto pamiatok dnes slúži predovšetkým ako múzeum, či v ojedinelých prípadoch aj na reprezentatívne účely. Autori okrem povinných súčastí hradobnej literatúry, ako je história jednotlivých pamiatok, povesti a historky o nich, bohatá obrazová zložka, pridávajú aj ďalší rozmer. K dejinám i súčasnému využitiu hradu, zámku i kaštieľa je pripojená história šľachtického rodu, ktorý pamiatku v minulosti vlastnil. A tak sa publikácia stáva aj prehľadom šľachtických dynastií, ktoré na Slovensku v minulosti žili a vládli. Približuje osudy Čákovcov, najslávnejší Matúš sa stal v stredoveku nekorunovaným vládcom rozsiahlej dŕžavy, ktorú spravoval z Trenčína; ďalej sa čitateľ dozvie o bojachtivých Balašovcoch, ktorí sa síce preslávili v protitureckých bojoch, ale skutočným drahokamom ich rodu sa stal Valentín, bojovník, ale najmä slávny renesančný básnik. Jeho život sa dokonca viaže s dvomi hradmi – Zvolenským zámkom, kde sa narodil, a Modrým Kameňom. Zaujímavým rodom sú Pálfiovci, ktorým vďačíme za to, že sa nám zachovali v plnej kráse zámky Bojnický a Smolenický i hrad Červený kameň; odbojní Rákociovci (Borša) a Tököliovci (Kežmarok), bohatí Turzovci (Bytča) a je priam nemysliteľné, aby medzi slovenskými hradmi chýbali Čachtice so zlopovestnou majiteľkou Alžbetou Bátoriovou. Na hradoch žili nielen uhorskí králi (Bratislavský hrad), ale aj panovníci iných krajín (Svätý Anton – bulharský cár), či v lete naši prezidenti (Topoľčianky), niektoré zámky a kaštiele sú známe aj vďaka význa mným osobnostiam svetovej kultúry (Beethoven – Dolná Krupá, do Brodzian prichádzala na návštevy manželka Alexandra S. Puškina a neskôr tu žila jeho švagriná). Tradície Veľkej Moravy pripomínajú predovšetkým Nitriansky hrad a Devín, ktorý je zviazaný i s pamätným výletom Ľudovíta Štúra a jeho stúpencov v roku 1836.

Jednotlivé kapitoly vhodne dopĺňa bohatý obrazový materiál, reprodukcie starých rytín, obrazov i fotografie z dnešných čias, a tak kniha poteší každého záujemcu o slovenské dejiny, špeciálne fanúšika hradobnej literatúry.