Recenzia
Zuzana Chlebová
22.07.2014

Hrady, zámky a kaštiele Slovenska. História, povesti, legendy, zaujímavosti

Monografia Pavla Škublu Hrady, zámky a kaštiele Slovenska. História, povesti, legendy, zaujímavosti (Perfekt 2014) do poslednej bodky plní to, čo avizuje titul a podtitul knihy. Žánrovo ju možno zaradiť medzi jeden z vedecko-popularizačných spôsobov písania, ktorý je známy v žánrovej taxonómii ako encyklopédia. Legitimitu tohto tvrdenia podporuje tak textová, ako aj obrazová časť monografie. Každé heslo má svoju pevnú štruktúru a vypĺňa dve strany monografie. Na ľavej strane je výrazným písmom uvedený názov hradu, zámku alebo kaštieľa, jeho fotografia a stručná história architektonického objektu. Túto stranu by sme s určitou dávkou voľnosti mohli označiť za vedeckú časť encyklopédie, pretože štýl písania tejto časti hesla je v súlade s historickým písaním. To znamená, že všetky fakty, ktoré autor uvádza, si čitateľ dodatočne môže overiť v jednej alebo viacerých historických monografiách uvedených v bohatom súpise použitej literatúry.

Na pravej strane sa nachádza textovo alebo obrazovo oveľa rôznorodejšia koláž. Obsahuje povesti a legendy. Tieto síce môžu mať a nesporne aj vo väčšine prípadov majú reálny základ, avšak povesti a legendy môžu rozprávať aj o udalostiach, ktoré sa nikdy nestali, teda sa nestali aspoň z pohľadu histórie, pretože nejestvujú nijaké fakty, ktoré by to dokazovali. Povesti a legendy totiž predstavujú zaujímavú zmes faktického a fiktívneho, pričom dôležitou nie je referenčná stránka príbehu, ale jeho kompaktnosť, dramatickosť a celkové vyznenie. Okrem toho na tejto strane nachádzame aj texty navigujúce čitateľa na nejaké zaujímavosti, kuriozity či dramatické udalosti späté s históriou daného architektonického objektu.

Obrazová časť obsahuje vo väčšine prípadov kresby alebo fotografické reprodukcie erbov významných rodov, zábery na zaujímavé detaily exteriérov alebo interiérov, dobové rytiny, portréty významných vlastníkov. Slovo a obraz si vzácne pomáhajú a umocňujú tak hodnotu uvedených informácií, vďaka čomu môže monografia Pavla Škublu zaslúžene zabodovať tak u mladého, ako aj skúseného čitateľa.