Hravé pohyby pera

Poviedky z Playboya, Bratislava, SPN –  Mladé letá 2008

  V porovnaní s pestrofarebnou obálkou Playboya, v ktorom čitateľ nachádza aj pôvodnú tvorbu, knižný výber z poviedok uverejnených v tomto časopise pôsobí fádnym, dalo by sa povedať nezaujímavým dojmom. Čitateľ, ktorý sa nenechá zmiasť čiernobielym paperbackom však určite nebude sklamaný. V knihe nájde typologicky a tematicky pestré poviedky trinástich slovenských autorov, ktoré sa dotýkajú rozličných problémov, od vážnych, cez ľahkovážne až po celkom lascívne. Zborník Poviedky z Playboya spočiatku evokuje jasné očakávania a predstavy – ako celok ale ťaží skôr z momentov sklamaného očakávania. Erotika v niekoľkých poviedkach buď úplne absentuje, alebo je posunutá do roviny náznakov a skrytej symboliky. Texty, ktoré dráždia najmä mozgové závity, sú založené na hre s čitateľom, spĺňajúcej i náročnejšie umelecké kritériá. Na intelektuálne zahrávanie často odkazujú už názvy poviedok: P. Ankou: Zlaté psyché, P. Bilý: Magický realizmus alebo L. Hanniker: Ostrov na U. Niekedy tieto obratné hry vyvolá konfrontácia vecného názvu s vyspelým tematickým spracovaním, napríklad v poviedke V. Ballu Žena z Nitry.

  Pokiaľ ide o partnerské vzťahy, ktoré takisto stoja v cieli istých čitateľských očakávaní, poviedkári z Playboya uprednostňujú zvláštnosti, úchylky, netradičné variácie na manželské trojuholníky či zamyslenia nad zhubným vplyvom pravidelnosti na sexualitu. Rutinou a prospechárstvom je narušený vzťah manželov, oboch „špičkových“ pedagogických pracovníkov, z úsmevnej, priam poučnej poviedky J. Grexu Déjà vu, v ktorej protagonista Igor nikdy nezabúda zobrať manželku Nadeždu na vedeckú konferenciu „nech sa, chudera, čosi podučí“. Niekedy riešenie predsa len prichádza, osudovo a vyveštené kartami ako v poviedke J. Kollára Francúzske karty, alebo prostredníctvom zakázaného ovocia. Toho sa doslova chytí doktorka Monika, keď jej osud prihrá do cesty neplnoletého „pacienta“ v poviedke S. Koželovej Otto a troje dverí.

  Inokedy sa únik z tupej zotrvačnosti uskutoční prekvapivou premenou alebo objavom. Ale to už hovoríme o poviedkach venovaných sexualite solitérov (mladých aj starých mládencov a starcov) hľadajúcich partnera, potešenie, či dokonca nezabudnuteľný zážitok pred blížiacou sa starobou ako hrdina poviedky Splnený sen architekta Karola K. od D. Šebanovej. Celkom vážne si však hľadá toho pravého pracovne zaneprázdnená hrdinka Elvíra z poviedky J. Graterovej Výnimočný. A ako inak než prostredníctvom chatu. Keď však vyjde najavo pravá identita ideálneho partnera z internetu a k otrepanému zisteniu, že on je ona sa pridá ešte aj akcia, keď „Fero vytiahne zo skrine umelý penis XXL, a pripne si ho“ – tak potom už žiadnu predstavivosť netreba.

  Podobne zaujme aj hororovo ladená poviedka Lionela Trentona (pesudonym?) s vampírskou tematikou nazvaná proste Hmla, v ktorej sú odvážne erotické obrazy, ako tento: „Sue ho objala nohami. Nadvihla panvu...“, v rovnováhe s krvilačným hodovaním, ktoré začína takto: „Potom naširoko otvorila ústa a zahryzla sa do bieleho teplého krku a jugulárnej tepny“.

V zborníku poviedok sa čitateľ napokon dočká aj sexuálneho vyčíňania študentov v prostredí vysokoškolského internátu. Opisuje ho J. Zaťovič v poviedke Jeden deň v živote Vanessy.

  Nuž čo povedať záverom o knihe, ktorá obsahuje také rôznorodé texty. Poviedky lákajú hravými pohybmi pera zručných tvorcov a dokážu zaujať pomerne široké spektrum čitateľov.

Jaroslav Vlnka