Recenzia
Nina Chybíková
12.05.2014

Humor je vážna vec - Anton Heretik

Profesor psychológie Anton Heretik sa humorom zaoberá už od začiatku svojej kariéry. Najnovšie mu venoval knihu Humor je vážna vec (Trio Publishing 2013). Určená je všetkým, ktorí chcú pochopiť komiku do hĺbky a odpovedať si na otázky: prečo sa nám niečo zdá vtipné, aký má humor význam v živote človeka, čo ak niekomu chýba zmysel pre humor...

V úvode knihy Heretik vysvetľuje etymológiu pojmu humor, objasňuje, čo je to vlastne úsmev, aké druhy existujú a aké sú spúšťače humoru. Spomína grotesky, komédie, paródie, humor absurdný, kreslený, slovný, vizuálny, situačný... a pomáha tak čitateľovi zorientovať sa v téme a všetkých súvisiacich pojmoch.

Jednou z výhod knihy je, že i komplikované pasáže sú vysvetlené veľmi jednoducho. Povedzme, na prvý pohľad zložitá podkapitola Psychobiológia humoru – evolučné, genetické a neuropsychologické aspekty obsahuje množstvo zaujímavých faktov o humore, smiechu, úsmeve a všetkom, čo s tým súvisí. Predstavte si napríklad život v stepi. Lov zveri, spánok v jaskyni blízko rieky a nie vždy vyhovujúce podmienky na život. Humor a smiech v rámci skupiny potom pôsobili ako regenerujúci a protistresový zážitok. Naši predkovia si posadali okolo ohňa a šteklením či hrou sa dostávali do príjemného stavu uvoľnenia. Bol to jeden zo spôsobov zbavovania sa stresu. A stále ním je!

Autor sa venuje každej podstatnej oblasti psychológie: psychopatológii, psychoterapii a rôznym teóriám humoru. V rámci psychoterapie sa zameriava na najznámejšie psychologické školy, ako sú psychoanalýza, kognitívne teórie a humanistická škola. Niektoré pasáže, ako napríklad kapitola Humor v psychoterapii, vyžadujú aspoň základné poznatky o psychologických teóriách. Čo však tému odľahčuje, sú vtipy a humorné príhody, prítomné vo všetkých kapitolách a príjemne dopĺňajúce všetky texty.

Poslednú kapitolu venuje Heretik židovským anekdotám. Židovský humor je podľa neho „kolektívnym obranným mechanizmom tisíce rokov ťažko skúšaného národa“. V tejto pasáži sa zamýšľa nad otázkou, prečo sú židovské vtipy duchaplnejšie, výstižnejšie a hlbšie ako vtipy ostatných európskych národov. Humor a vtipy môžu, rovnako ako mýty a rozprávky, skrývať múdrosť národa podávanú ústne z generácie na generáciu. Autor si preto zvolil oblasť humoru ako jednu z tých, ktoré odhaľujú povahu národa, a pokúša sa o odľahčenú analýzu. Na posledných dvanástich stranách prikladá tie najlepšie vtipy o rodičoch a deťoch, láske a manželstve, nevere a žiarlivosti a rôzne iné.

Kniha má najmä odborný charakter, no zároveň je plná kresleného a slovného humoru, cez ktoré autor demonštruje svoje poznatky. Karel Čapek hovoril: „Humor je solí života. Kdo je dobře prosolený, dlouho vydrží“. Titul je preto určený jednak pre seriózne štúdium, ale aj, v duchu slov Karla Čapka, pre kvalitné „nasolenie“.