Recenzia
Miriam Némethová-Suchánková
20.06.2005

Ide dravec tvrdo na vec. Humorista a satirik Vlado Bednár - Peter Glocko ml. - Spomienka či monografia?

Spomienka či monografia?

Spomienka či monografia?

Peter Glocko ml.

Ide dravec tvrdo na vec. Humorista a satirik Vlado Bednár

Martin, Matica slovenská 2004

Ide dravec tvrdo na vec je knižnou prvotinou Petra Glocka ml. Za názvom netradičným pre monografiu sa skutočne skrýva netradičná monografia. Autor sa snaží málo známeho slovenského spisovateľa Vlada Bednára predstaviť v štyroch častiach knihy: Cez priezor interpretácie, Rozhovory, Spomienky priateľovFotopríbeh.

Tá prvá je Glockovým pokusom o interpretáciu Bednárových satirických textov i textov určených pre deti a mládež v chronologickom poradí. Problematikou, od ktorej sa celý diskurz odvíja, je otázka postavenia satiry v kontexte slovenskej literatúry a problém opomínania jedného z najvýznamnejším predstaviteľov tohto chudobného žánru, čo chce autor aspoň čiastočne napraviť predkladanou knihou. Napriek snahe o interpretáciu zostáva prvá časť len pokusom o ňu, pretože na mnohých miestach má charakter veľmi plytkých interpretácií, bez konkrétnych textových analýz, kde mnohé vety sú zbytočným plytvaním papiera, keďže zostávajú len zovšeobecnenými tézami, samoúčelným rozvíjaním myšlienok či násilným vkladaním teoretických konštruktov do textu.

Ako hlavný problém sa vynára Glockova fascinácia Bednárom ako osobnosťou, ako človekom so širokým spektrom záujmov, čo sa prejavuje pričastým opakovaním slova autor, porovnávaním autora s jeho hrdinami, uvádzaním ,,pikošiek“ z Bednárovho života. Z tohto dôvodu sa k čitateľovi dostávajú len veľmi všeobecné a abstraktné hodnotenia Bednárových kníh, ktoré nadobúdajú podobu rozšíreného slovníkového hesla.

Tento spôsob písania má svoje ospravedlnenie v snahe nepísať nezáživne akademicky, ale populárne, aby sa kniha čítala plynulo a ľahko ako životopisná próza, veď „nejde o klasickú literárnu vedu"(s. 58). Napriek tomuto zdôvodneniu sa vynára otázka zmyslu takejto knihy. Interpretačná časť je pre odborníkov prislabá a pre laikov zrejme zbytočná. Tým je totiž určený zvyšok knihy, a to je skutočne zaujímavé čítanie, ktoré aspoň čiastočne ospravedlňuje Petra Glocka z jeho fascinácie autorom aj v časti, kde mimotextová motivácia nie je na mieste. Na mieste je však v tretej časti, v ktorej Vlada Bednára predstavujú prostredníctvom spomienok viaceré známe osobnosti ako nevšedného človeka: humoristu, hubárskeho experta, orientačného bežca, mystifikátora zasluhujúceho si uznanie.

Napriek mnohým výhradám kniha Ide dravec tvrdo na vec zostáva zážitkovým a vtipným čítaním širokých čitateľských vrstiev a zároveň ju možno vnímať ako prvú lastovičku, ktorá otvára danú problematiku z literárneho hľadiska.

Miriam Némethová-Suchánková