Recenzia
21.05.2009

Idiotár - Peter Gregor - Zbierka bohémskeho aforistu

Zbierka bohémskeho aforistu

Zbierka bohémskeho aforistu

Peter Gregor: Idiotár, Košice, Vydavateľstvo PECTUS, 2008

  Kornel Földvári do istých novín napísal, že na Slovensku sú iba dvaja hodnotní aforisti - Tomáš Janovic a Peter Gregor. Mám v rukách knihu druhého z menovanej špicovej dvojice. Nuž, čítam v nej a presne citujem: „Kým som riešil závažné filozofické otázky: Kto som? Odkiaľ prichádzam? Kam idem?, poslali ma do riti.“, „Kto je tá tučná krava? Nie je to náhodou štíh­la laň mojej mladosti?“ alebo „Keď I. P. Pavlov objavil reflex, ktorý, ako správne predpokladal, pomenujú po ňom, a tak sa navždy zapíše do análov vedy, slintal od radosti väčšmi, ako všetky jeho uslintané psy dovedna.“

  Kedysi aforisti radi šokovali malomeštiakov použí­vaním vulgarizmov. Dnes už to nie je revolta, vagínami a penismi sa hemžia aj dialógy hier v „serióznych" divadlách a vznikajú sé­rie kníh, písaných „v znamení hovna". Dnes to už nikoho nešokuje, v nikom to nevyvolá farizejské pobúrenie, ale ani triumfálny po­cit „autorov-provokatérov", viac-menej  to recipientov unavuje svojou záľahou, nadprodukciou, prípadne neorganickým použitím.

  Ale čítam tu aj iné aforizmy, z ktorých aspoň časť predstavím opäť v presných citáciách: „Výsledky umeleckých súťaží by boli odrazom kvalít autorov, keby neboli obrazom predpojatosti porotcov.“, „Ako dychtivo, ako túžobne sa čaká na vaše prvé slová! A potom sa môže stať, že nikoho nebude zaujímať, čo celý život hovoríte.“, „Kvôli žene bol muž vyhnaný z raja, ale len vďaka nej sa ta na okamih môže vrátiť späť.“, „Keď človeku zlyhá srdce či mozog, nemôže žiť. písať, zdá sa, áno.“, „Niektoré napodobeniny kvetov sú také živé, že okolo nich bzučia umelé včely.“ alebo „Neviem prečo, ale zdá sa mi, že zamladi sa mi starlo omnoho ľahšie, ako sa mi teraz mladne.“

  Potiaľto Peter Gregor v druhom krátkom výbere, za čo mu treba roz­hodne aspoň v duchu zatlieskať. Ku cti tohto autora, na jeho chválu treba povedať, že vo svojej knižke vyvažuje množstvo vagín a penisov množstvom briskných postrehov a hlbokých myšlienok. Gregorova kniha rozhodne bude zaujímavý segment do vašej knižnice!

Milan Kenda