Recenzia
Mária Valentová
13.09.2004

Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla

Dagmar Inštitorisová

Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla

Vydala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kniha obsahuje príspevky tvorcov inscenácie hry švédskeho dramatika Augusta Strindberga Hra snov, ktorú v réžii litovského režiséra Gintarasa Varnasa uviedlo nitrianske Divadlo Andreja Bagara (premiéra bola v decembri roku 2000).

Sondy do divadelného umenia

Nitrianska divadelná obec prežívala začiatkom júna 2004 malú slávnosť. Krátko pred predstavením hry súčasného poľského autora Ingmara Villqista Bezkyslíkovce v Štúdiu Divadla Andreja Bagara sa vo foyeri uskutočnila prezentácie knižnej publikácie Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla, ktorú roku 2003 vydala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Kniha obsahuje príspevky tvorcov inscenácie hry švédskeho dramatika Augusta Strindberga Hra snov, ktorú v réžii litovského režiséra Gintarasa Varnasa uviedlo nitrianske Divadlo Andreja Bagara (premiéra bola v decembri roku 2000), ale aj hodnotenia výsledného inscenačného tvaru od viacerých divadelných kritikov a text hry v preklade Jána Zimu. Zostavovateľka publikácie Dagmar Inštitorisová v úvode píše: „Hra snov patrí k umelecky najhodnotnejším inscenáciám, ktoré na Slovensku v posledných (dvoch) desaťročiach vznikli, a to ... nielen pre tému, ktorú prináša, ale aj pre svoj netradičný jazyk a poetiku.“

Podnetom na vznik publikácie neboli iba jej umelecké kvality, ale predovšetkým skúsenosti so vzdelávacím projektom, ktorý v máji 2002 uskutočnilo Centrum informácií o divadle pôsobiace pod záštitou Asociácie Divadelná Nitra. V rámci tohto projektu sa študenti vybraných stredných a vysokých škôl zoznámili s procesom vzniku dvoch nitrianskych divadelných predstavení (jedným z nich bola inscenácia Strindbergovej Hry snov), ale aj s kriticko-teoretickým pomenovaním použitých inscenačných postupov.

Ambíciou knihy Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla je predstaviť inscenáciu Strindbergovej Hry snov v rozličných štádiách vzniku a v rôznych súvislostiach, dokonca v nej nájdeme stať aj o divadelnom plagáte. Súčasťou knihy je aj audiovizuálna príloha – CD nahrávka kľúčových scén.

Mária Valentová