Recenzia
Nina Chybíková
22.04.2015

Iskra – Kristine Barnett

Preklad Ľubica Brix
EQUILIBRIA 2014

Autorka knihy Iskra nie je spisovateľkou v  bežnom slova zmysle. Je v prvom rade matkou, ktorá zaznamenala svoju životnú skúsenosť – výchovu autistického chlapca menom Jake. Nevzdala to ani po tom, čo ju odborníci upozorňovali, že jej syn nikdy nebude rozprávať, čítať a písať.

Autizmus je ochorenie, ktoré spôsobuje postupné vzďaľovanie sa človeka od reality. Zákerné je najmä v tom, že postihnutý jedinec prestáva komunikovať, nereaguje na očný kontakt a dostáva sa do uzavretého vnútorného väzenia. Častejšie postihuje chlapcov a jedným z nich je aj Jake.

Už od detstva sa prejavoval ako nadaný a  jeho schopnosti boli rôznorodé – jazykové, hudobné, matematické. Aj keď sa hovorí, že človek sa musí géniom narodiť, jeho mama mu ponúkla také množstvo podnetov, že z neho doslova génia vychovala. Najímala terapeutov rôznych zameraní, profesorov matematiky, astronómie, špecialistov na autizmus, ktorí sa mu neustále venovali a podnecovali ho.

Príbeh odohrávajúci sa v Indiane (USA) je plný rýchlych sledov a  vyvíja sa tak, ako plynie Jakeov život. Od narodenia, prvotného strachu matky, diagnózy, školských čias až po začiatok kariéry. Sledujeme jeho postupné zoznamovanie sa s vedou cez knižky, mapy, prednášky a  návštevy vedeckých konferencií i  to, ako sa formuje jeho geniálna myseľ. Čitateľ má tak možnosť zažiť prerod nekomunikujúcej postihnutej osoby na sebavedomého vedca plného zaujímavých myšlienok. A  ak poznáte Sheldona Coopera zo seriálu Teória veľkého tresku, tak si určite viete predstaviť, o  aký typ vedca ide.

Autorka pridáva i vlastné postrehy – rozpráva o finančných problémoch a manželských nezhodách, o  iných rodinách s  postihnutými deťmi, o  vzájomnej pomoci. Spomína na zmätené tváre študentov a  profesorov, ktorí nechápali, čo robí 10-ročný chlapec na vysokoškolskej prednáške o vesmíre. Všetko to vnímame z pohľadu matky, pasáže deja a úvah sa príjemne striedajú a  vytvárajú tak plynulý text knihy, ktorá odkrýva ďalšiu nepoznanú časť existencie ľudí okolo nás – život s autizmom.