Recenzia
František Litecký
21.12.2009

Istrocon, zbierka poviedok sci-fi, fantasy a hororu - Začiatky príbehotvorcov

Začiatky príbehotvorcov

Začiatky príbehotvorcov

Istrocon, zbierka poviedok sci-fi, fantasy a hororu, Bratislava, AnimeCrew 2009. Editor Róbert Žittňan

Aj tretí ročník literárnej súťaže Istrocon ponúkol šancu predovšetkým mladým autorom, a v kontexte československého fandomu aj autorom z Čiech. Súťaž prebieha v troch kategóriách (vedecká fantastika, fantasy, horor) a každá má určenú tému. Príspevky vyhodnocuje porota – v predchádzajúcich ročníkoch (v abecednom poradí): Miloš Ferko, Martin Králik, Dagmar Mehešová, Zuska Stožická, Bohumil Stožický – súčasťou festivalu Istrocon je potom workshop.

Najlepších štrnásť textov predchádzajúcich ročníkov súťaže vyšlo v recenzovanom zborníku. Okrem nich útla knižka obsahuje predslov Dagmar Mehešovej, stručné portrétiky autorov a autocharakteris­tiky poviedok. Z nich kvalitatívne vyčnievajú tri príspevky Martina Vlachynského: Jar prichádza, O rytierovi, Prípad Decka Ricarda. Zaujmú úspešnou snahou siahnuť ponad klišé tém; napokon, Martin Vlachynský bol jedným z finalistov súťaže o Cenu Fantázie v predchádzajúcom roku. Z ďalších príspevkov poteší trocha nevyvážená, no očividne s chuťou napísaná humoristická fantasy Dračí biznis od Diany Laslopovej a horor Schody od Evy „Drashy“ Lalkovičovej. Väčšina zvyšných diel je zreteľne začiatočnícka, tak či onak, publikácia bude stimulom pre prispievateľov ďalších ročníkov; zároveň poskytuje správu o sebahľadajúcich začiatkoch slovenskej a českej fantastiky.

No a na záver prvenstvá aktuálneho ročníka (porote pribudla šiesta členka, Lívia Hlaváčková; súťaži nová kategória a počet príspevkov sa zdvojnásobil): v kategórii fantasy s témou Zrkadlo prvé miesto získal Marian Kubicsko (Eleanino zrkadlo), v kategórii horor zvíťazil Svetozár Jirovský (Rodičovský dom), v kategórii vedeckej fantastiky (téma Robot) Dušan Šutarík (Roboti neplačú); a napokon v novozavedenej kategórii voľná téma sa k celkovo najvyššiemu bodovému hodnoteniu v súťaži dopracovala Lucia Halčinová. Rekviem za zázrak, pôsobivá vízia Zeme obsadenej mimozemšťanmi, získala v hodnotení porotcov 57,6 bodov z možných 60. S ocenenými poviedkami sa pravdepodobne stretneme v budúcoročnom zborníku.

František Litecký