Jakub s veľkými ušami - Ján Milčák - Jakubova zasľúbená zem?

Jakubova zasľúbená zem?

Jakub je malý chlapec, introvert s bohatým vnútorným svetom. Z okna svojej izby pozoruje vonkajší svet. O jeho každodennom živote sa priamo z príbehu veľa nedozvieme. Zamlčané detaily navodzujú dramatické tajomno, dôležitý výstavbový prvok rozprávania.

Na prvý pohľad si Jakub žije harmonicky. Je pokojný, vyrovnaný. Rád premýšľa a rád sníva. Zdá sa, že je oňho dobre postarané. Rodičia sú hmotne dobre zabezpečení. Má vlastnú izbu. Ráno má vždy pripravené raňajky – rožky a kakao.

Vzťah s rodinou zostáva z veľkej časti tajomstvom. Majú vôbec naňho rodičia čas? Nie je len odloženým dieťaťom, ktoré má čo jesť, no má si vystačiť samo so sebou? Zdá sa, že chlapcovi chýbajú vzťahy. Jediný prejav rodinnej komunikácie, ktorý autor čiastočne odkrýva, spočíva v záujme rodičov, či Jakub zjedol raňajky. Vzťah s prefíkanou vranou Florenťankou, ktorá každé ráno prilieta na Jakubove rožky, je možno riešením jeho samoty. Na vzťahy je Jakub vzácne citlivý. Napríklad si uvedomuje, že keby vranu nasilu zadržal v izbe, kamarátstvo by sa zmenilo na väzenie.

Jakub býva v malom starobylom meste. O jeho dlhej histórii napovedá hrad, záhadná postava grófa a dlhoveká obyvateľka mesta vrana Florenťanka, ktorá priletela pred 300 rokmi, keď ju vyhostili za neprimerané správanie z Florencie. Stala sa aj slávne-neslávnou hviezdou príbehu s cisárovnou Máriou Teréziou. Pri návšteve mesta ju totiž ďobla do líca. Patina histórie zvýrazňuje pocit tajomstva. Rovnako ako záhadný motív viditeľnosti a vizionárstva.

Postavy s historickým pozadím sú záhadné. Kto je tajomný gróf Amilházy? Človek? Prízrak? Strašidlo? Vrana, hrdinka s pochybným charakterom, rada pchá zobák do cudzích tajomstiev. Ukradne grófovi zázračnú masť. Myslí, že splní Jakubovi sen. Dostane veľké uši a môže lietať. Chce ho zaviesť do čarovnej modrej krajiny, kde má každý viac ako potrebuje. Hrdinovia s nedôveryhodným charakterom však nikdy nedokážu priniesť vízie s ušľachtilým koncom. Pre Jakuba je vranin dar pascou. Netúži zostať v zázračnej krajine. Obrovitánske uši mu znemožňujú vrátiť sa do reálneho sveta, domov. Pomoc prichádza z mysteriózneho sveta. Zachráni ho noblesný gróf Amilházy a jeho tajomní hostia.

Tajomstvo je pre Milčákove príbehy príznačné. Je klenbou citlivo vystavaného rozprávania. Nejde pritom o povrchnú tajomnosť, ktorá lacno láka čitateľa. Dieťa povzbudzuje k aktívnemu vnímaniu, k otázkam. Náznaky v ňom budujú citlivosť pre detail, dôležitú pre čítanie s porozumením.

Fiktívny a reálny svet sa stretli na priesečníku. Prienik obidvoch svetov sa dotýka sféry hodnôt. Príbehy, udalosti môžu po mnohých rokoch vyprchať. Ich skutoční či vymyslení hrdinovia sa stratia. Hodnoty, ktoré nesú, však zostávajú reálne. Jakubov tajomný zážitok vyprchal ako vidina modrej krajiny. Sen so skutočnosťou však spojilo jeho dobré srdce.