Recenzia
Terézia Ursínyová
13.10.2014

Ján Móry (1892 – 1978), tatranský skladateľ a hotelier - Marianna Bárdiová

V roku 2009 vyšla košickej muzikologičke Lýdii Urbančíkovej kniha o Magde Szakmáry-Móryovej (1905 – 2001), vynikajúcej klaviristke a vokálnej pedagogičke Konzervatória v Bratislave. Iba nedávno upútala pozornosť reprezentatívna publikácia o jej manželovi Ján Móry (1892 – 1978), tatranský skladateľ a hotelier (Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV 2013) od Marianny Bárdiovej.

Mala som šťastie oboch umelcov osobne poznať, o Jánovi Mórym i napísať kapitolu do svojej knihy Cesty operety a s L. Urbančíkovou pripraviť rozhlasovú reláciu o Magde Móryovej – pol roka pred jej smrťou... Obaja manželia mali šľachetného ducha, no spoločnosť sa k nim správala ako k vydedencom. Krátko po skončení SNP vyhnali banskobystrického rodáka Jána Móryho s manželkou a tromi malými deťmi z jeho rozkvitajúceho Hotela Móry na Štrbskom Plese, ktorý roku 1921 zdedil po strýkovi. So sebou si mohol zobrať len veci vážiace 10 kilogramov na osobu... Tak sa skončila „zlatá éra“ Jána Móryho, ktorý vo svojom hoteli každoročne združoval českú, slovenskú, nemeckú i maďarskú hudobnú inteligenciu. Z jeho hudobného salónu sa vysielali v priamom prenose rozhlasové koncerty z repertoáru manželov a ich vzácnych hostí!

V mladosti bol priateľom a žiakom Viliama Figuša-Bystrého a odchovancom známeho banskobystrického hudobníka profesora Scheinbergera. Neskôr rozvíjal hudobné vedomosti v Budapešti a Hamburgu. Je autorom 5 operiet, napísal tiež 4 spevohry, 14 orchestrálnych diel, 10 cirkevných skladieb, vyše 200 piesní, omšu pre organ a zbor, veľa klavírnych, husľových a inštruktívnych skladieb. Bol mimoriadne silnou umeleckou osobnosťou, vnútorne ťažko prežívajúcou to, čo mu neprávom vzali. Po osudnom roku 1945 žil v nesmierne ťažkých podmienkach v Spišskej Novej Vsi, kde sa „uchytil“ ako učiteľ (a oveľa neskôr ako riaditeľ) tamojšej hudobnej školy. Jeho manželka (bývalá sólistka opery v Prahe) vyšívala, šila, robila rôzne manuálne práce, aby uživili tri deti. Až neskôr odišla na Konzervatórium v Bratislave. Ján Móry zostal v Spišskej Novej Vsi do roku 1962.

Muzikologička Marianna Bárdiová (1951) v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici zhromaždila archívy Jána Cikkera, Jána Móryho a ďalších rodákov. Ako vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV pripravila reprezentatívnu publikáciu o Jánovi Mórym, ktorá sa okrem životopisnej časti venuje najmä muzikologickému výskumu jeho diela. Doplnila ju množstvom fotografií z rodinných archívov, vedeckou dokumentáciou, spomienkami Móryho žiakov, kalendáriom skladateľa, genealogickou tabuľkou jeho rodu, prehľadom hudobnej tvorby podľa žánrov a obsadenia, dobovou i súčasnou diskografiou, rešeršami článkov z kežmarského týždenníka Karpathen-Post, zoznamom Móryho tvorby vo vysielaní rozhlasu, nemeckým i maďarským resumé a precízne spracovaným menným registrom.