Recenzia
03.03.2014

Ján Stacho / Jazyk ako obraz – Marián Grupač

Básnik Marián Grupač napísal knihu Ján Stacho / Jazyk ako obraz s podtitulom Veršokňažník v dužinách slovenčiny (Matica slovenská 2013), v ktorej podľa vlastných slov „predostiera nový a svieži pohľad na Stachovu poéziu v kontexte doby, v ktorej žil, a súčasne v konfrontácii s vnímaním jeho poetiky z  pohľadu súčasníka, milovníka poézie“. Parafrázuje a cituje v  nej predovšetkým poznatky historika Dušana Kováča a  názory Andrey Bokníkovej či Viliama Marčoka, čerpá z prác Ľubomíra Feldeka i Vincenta Šikulu. O vlastný názor sa ale takmer vôbec nepokúša. Slová, ktorými komentuje básnikovu tvorbu, neprinášajú nové poznatky. Vďaka citáciám zo Stachovej poézie má však čitateľ možnosť prečítať si celú Čokoládovú rozprávku, jeho legendárny debut. Okrem poznámok k nemu treba spomenúť Grupačovu korektnú prácu s dobovou tlačou, najmä s ohlasmi na Trnavskú skupinu a Stachove básnické zbierky. Marián Grupač má, ako ukazuje jeho ódické zanietenie za predmet svojej práce, poéziu Jána Stacha čitateľsky rád. Dojíma ho osud samého autora. Nie každý básnik je však aj dobrým literárnym vedcom a opačne…