Recenzia
Daniel Hevier ml.
30.11.2015

A je tu zas - Timur Vermes

Preklad Michal Hvorecký
Zelený kocúr 2014

Nemecký prozaik Timur Vermes sa pustil do kontroverznej témy a  napísal svižnú, satirickú knižku o führerovi A je tu zas. Adolf Hitler sa zobúdza z dlhej šesťdesiatročnej kómy. V berlínskych uliciach ho nikto neregistruje a  ak áno, tak v ňom vidia iba imitátora či blázna. Nespoznáva kozmopolitný Berlín plný stánkov s  kebabom, extravagantnej mládeže a  rozvíjajúceho sa multikulturalizmu. A hoci je bezdomovcom, aj v tejto neľahkej situácii začína pracovať na sebaprezentácii. Domýšľa si, že Nemecko sa bez neho nezaobíde ani v 21. storočí. Omylom sa stáva súčasťou zábavného priemyslu, sledovanosť jeho vlastnej šou stúpa závratným tempom, odvšadiaľ počuť smiech burácajúceho publika, ale aj kuvičie hlasy odporcov tejto frašky. Jeho realisticky mienený prejav vnímajú ľudia zo šoubiznisu iba ako mystifikáciu.

V  príbehu Timura Vermesa cítiť iróniu, ktorá je v prológu podčiarknutá varovaním, že akékoľvek podobnosti so žijúcimi osobami, firmami alebo organizáciami sú úplne náhodné, no nedajú sa v  našom reálnom svete celkom vylúčiť. Autor poukazuje na nemeckú popkultúru, ako aj na nevkusnú zábavu často prekračujúcu hranicu korektnosti. Svoju úlohu zohráva i  bulvár, v  Nemecku zvlášť tvrdý a nekompromisný. Vermes vtipne opisuje jeho praktiky, napriek tomu tu chýbajú najnovšie komunikačné fenomény, ako sociálne siete či PR marketing. Humorné situácie spočívajú v nasadení Hitlera do nezvyčajných situácií, ako napríklad jeho návšteva Oktoberfestu, kde rozdáva podpisy v podobe hákových krížov. Vermes zreteľne a  stručne pomenoval symptómy nemeckej society. Zašiel až do politiky a neušetril ani také persóny, ako je Helmut Kohl či Angela Merkelová.

Hitler v príbehu často prepadá patetickosti, spomína na svoju mladosť a v týchto spomienkach ho Vermes trocha poľudšťuje, i  keď viac cez čierny humor než prostredníctvom stotožnenia sa s  jeho myslením. Vermes si všíma predovšetkým Hitlerovu rétoriku. V  jeho očiach je vodca utáraný, veď práve svojou rečníckou schopnosťou kedysi obalamutil svet. Táto fiktívna freska je skutočne sviežim čítaním.