Recenzia
Richard Cedzo
07.02.2008

Jeden svet, Peter Singer - O škodlivosti sebeckosti

O škodlivosti sebeckosti

Peter Singer

Jeden svet

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006

Preklad Izabela Viskupová

Peter Singer (nar. 1946) patrí k významným súčasným austrálskym mysliteľom. Vyštudoval právo, históriu a filozofiu. Po viacerých stážach sa usadil v Princetone, kde sa stal profesorom bioetiky. Singer patrí k významným humanistom, čo ocenila aj Rada austrálskych humanistických spoločností a roku 2004 ho vyhlásila za humanistu roka. Ako etika ho mimoriadne ctí, že pätinu svojho profesorského platu venuje humanitárnym organizáciám na pomoc hladujúcim. Vo svete sa preslávil najmä vďaka knihe Animal Liberation (Oslobodenie zvierat), ktorá napokon podnietila vznik hnutia Sloboda zvierat – známeho aj u nás – a začalo sa diskutovať o právnej ochrane zvierat. Patrí tiež k významným propagátorom vegetariánskych návykov v stravovaní.

Singer svojimi úvahami často ostro provokuje a tomuto štýlu je verný aj v nenápadnej, no rozhodne podnetnej knižke Jeden svet. Singer sa v nej zaoberá etikou globalizácie a nešetrí kritikou na adresu medzinárodných inštitúcií, ktoré volá na zodpovednosť pri riešení, či skôr príliš neskorom riešení konfliktov vo svete, genocíd a hladomoru.

Singer víta možnosť utvárania svetového spoločenstva a svojou knižkou chce vyvolať diskusiu o jeho etickom smerovaní, no hlavnú prekážku jeho fungovania vidí v Spojených štátoch, ktoré sú príliš sebecké. Je zaujímavé, že Singer svoju knihu napísal rok po zničujúcich útokoch na Svetové obchodné centrum a už vtedy varoval, že zvyšok sveta sa začne pozerať na USA pre jeho sebeckú politiku ako na „darebácku veľmoc“.

Aj keď chápem Singerove motívy a apel na štáty, že časy, kedy sa na susedný štát legitímne hľadelo s dešpektom v zmysle, že voči nemu nemá žiadne záväzky, už pominuli, predsa len sa nemôžem zbaviť presvedčenia, že napriek opisu neutešeného stavu planéty a jeho nemilosrdnej kritike, často skĺzava skôr do emocionálnej rétoriky, t. j. jeho argumenty sa opierajú viac o city a pocity čitateľov ako o vecnosť a hlbšiu, povedzme ekonomickú analýzu. Súhlasím, že hospodárska priepasť medzi severom a juhom planéty by mala viesť štáty severu k zodpovednejšej politike voči chudobnejším susedom na juhu, severné štáty sa však bránia tým, že o svoju prosperitu zápasili desiatky rokov. Navyše pojem zodpovednosti je ľuďom celé stáročia zrejme cudzí...

Richard Cedzo