Recenzia
Margit Garajszki
23.06.2015

Jednoduchý príbeh... podľa Marka - Péter Esterházy

Preklad Renáta Deáková
Kalligram 2014

„Napriek brilantnému humoru a hravosti je atmosféra príbehu mrazivá.“


obálka knihy Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – verzia podľa MarkaJeden z  najvýraznejších súčasných maďarských spisovateľov Péter Esterházy v  poslednom období zaujal sériou próz s  názvom Jednoduchý príbeh čiarka sto strán. Prvý diel s podtitulom Šermovacia verzia (2013) je zasadený do 17. storočia do obdobia tureckej nadvlády v  Uhorsku. Druhý diel Jednoduchý príbeh čiarka sto stránverzia podľa Marka vychádza o rok neskôr.

Názov najnovšej časti série odkazuje na Evanjelium podľa Marka z  Nového zákona. Marek sa zvečnil vo svojom evanjeliu v postave záhadného mladíka. Rozprávačom Esterházyho príbehu je taktiež záhadný, navyše nemý chlapec, ktorý sa podľa jeho vlastných slov vedel skôr modliť, ako rozprávať. Tajne však vedel oboje. Prostredníctvom úsečných viet zaryto mlčiaceho rozprávača, ktorý necháva svoje okolie v  omyle, že je hluchonemý, sa dozvedáme príbeh jeho rodiny vysídlenej na vidiek do domu bývalého kulaka. Cez jeho prizmu sa nám postupne odkrývajú tragické príbehy jednotlivých členov jeho rodiny: otca, matky, starých mám, brata a jeho.

Esterházy podobne ako v prípade svojej predchádzajúcej knihy Jedna žena výrazne segmentuje text, a tým aj tok rozprávania. Próza je delená na kratšie samostatné celky, na číslované kapitoly od 1 do 100. Dopĺňajú ich poznámky, ktoré osvetľujú mnohé narážky na vlastné literárne texty, na texty iných spisovateľov (I. Kertész, P. Závada, J. Pilinszky, J. L. Borges), ako aj na ďalší dôležitý inšpiračný prameň, a  síce myšlienky filozofov, ako F. Nietzsche, B. Spinoza či L. Wittgenstein.

Esterházyho čitateľ je zvyknutý na text s  mimoriadnym intelektuálnym presahom, táto kniha však ponúka niečo viac: strhujúci príbeh. Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – verzia podľa Marka nie je len intelektuálnym dobrodružstvom pre fajnšmekrov, ale silný príbeh, ktorý čitateľa zasiahne.

Napriek brilantnému humoru a hravosti je atmosféra príbehu mrazivá. Autor nás zavedie do vnútorného sveta dieťaťa, máme možnosť spolu s  ním rozmýšľať o základných otázkach existencie, sledovať jeho intelektuálne a  emocionálne záchvevy a sprevádzať ho na ceste hľadania Boha. Do sveta silne introvertného chlapca sa dostávajú podnety zvonka, ktoré ho rozrušujú a  vytvárajú špecifické napätie medzi jeho vnútorným a  vonkajším svetom. Detský rozprávač sleduje svoje okolie a snaží sa pretaviť do slov a viet svoje pocity, rozmýšľa ako sformuluje svoje tvrdenia, hodnotí, analyzuje. A  to všetko na pozadí novozákonného príbehu umučenia Ježiša. Čitateľ dlho netuší, ako veľmi vonkajšie udalosti vplývajú na vnútorný svet nemého rozprávača, práve preto ním koniec príbehu môže otriasť.