Recenzia
Marta Fülöpová
06.02.2017

Johankina veľká rodina - Toňa Revajová

Hrdinka Johanka Jurášková v kni­he Johankina veľká rodina (Vydavateľ­stvo Slovart 2015) sa k čitateľom vracia už v štvrtom pokračovaní. Jednotlivé časti série Tone Revajovej na seba nadväzujú, a aj keď sa dajú čítať oddelene, sku­točná hodnota príbehu sa odkryje pri chrono­logickom čítaní. V predchádzajúcich častiach (Johanka v Zapadáčiku, Zlom väz, Johanka!, Tvoja Johanka) sa deti mohli zoznámiť s Johan­kou, ktorá sa s mamou a bračekom odsťahuje na dedinu a neskôr zase späť do mesta. Johan­ka si musí stále zvykať na novú školu a kolek­tív. Pritom sa učí používať internet, posielať maily a nadviaže kontakt s otcom. V najnovšej časti sa k Johankinej rodine postupne prira­ďuje aj mamin kamarát Radko a Johanka sa chystá na osemročné gymnázium. Strávi aj prázdniny u otca, s ktorým sa porozpráva o veľkých otázkach života dospelých: prečo sa rozpadlo manželstvo Johankiných rodičov.

Postava Johanky je veľmi citlivá a nežná, svet dospelých sleduje so značnou dávkou empatie. Situácie, ktoré zažíva, nie sú žiadne veľké príbehy, len malé udalosti bežného ži­vota. Kľúčovým motívom knihy je Johankina snaha o komunikáciu so svetom dospelých. Nepochopenie, nepodarené vyjadrenie pocitov prekonávajú postavy vďaka vzájomnej láske.

Kniha je určená deťom od deväť rokov. Je to vek, keď už dokážu vnímať rozdiel medzi sve­tom fantázie a realitou a postupne sa stále viac zaujímajú o príbehy korešpondujúce s realitou ich vlastného sveta. Johanka žije v totožnom svete ako jej čitatelia. Používa výdobytky doby, ktoré jej pomáhajú vyrovnať sa s občasnou izo­láciou v snahe ostať v kontakte, nie ako ná­hradu skutočných vzťahov. Dospelí zas môžu v Johankinom svete odhaliť, aké nemožné je ich snaženie hocičo pred deťmi zakryť.

Jazyk knihy je blízky deťom – hovorový, pou­žité výrazy sú živé. Neznáme pojmy dospelých si Johanka dá vysvetliť alebo ich nájde na webe. Ako predchádzajúce časti, aj štvrtý diel ilu­stroval Juraj Balogh komiksovými obrázkami, zvýrazňujúcimi niektoré vtipné pasáže knižky. Jednotný vizuál série pomáha k tomu, aby sa Johanka stala dlhoročnou kamarátkou čitate­liek a sprevádzala ich na ceste dospievania.

Marta Fülöpová