Jonatán malý ako omrvinka - Ján Milčák

Niet pochýb o tom, že výtvarná stránka detskej knihy je dôležitá. Ilustrácie Renáty Milčákovej sú aj v tejto knihe veľmi príťažlivé, vhodné pre detského percipienta: vysoká pestrosť, farebnosť, figúry najmä postojom vyjadrujú emócie a svoje pozície v príbehu. Obrázky majú nádych príjemného, pokojného prostredia spätého s prírodou. Na grafickej úprave a tlači sa podieľal Spolok Slovákov v Poľsku.

Kniha obsahuje päť príbehov, jej ústrednou postavou je prvák Jonatán Krásny: „Malý ako omrvinka,... ale veľký výmyselník.“ Niekedy ho volali aj Okrušinka. Stretáva sa s myšiakom Bafom – ich príbehy možno kvalifikovať ako fikciu i  sen. Pre Milčáka je typické, že v jemnom príbehu vie vytvoriť veľké napätie – šuchotom v izbe, kde prvák Jonatán zaspáva, sa objavuje Baf. Aj myšiakovi sa sníva. Ustavične je s Jonatánom, spáva v jeho posteli, chlapec ho nosí do školy v batohu medzi zošitmi, spolu jedávajú a zažívajú napäté, kuriózne i príjemné situácie. Jonatán napríklad dostane na svoje siedme narodeniny od rodičov, ktorí o myšiakovi Bafovi nevedia, živého kocúra Kilimandžára.

Milčák skomponoval príbehy s atmosférou, ktorá pripomína noblesné pomery s  raňajkami v  záhrade plnej kvetov a  zelene. Niekoľkými „ťahmi“ pera vytvoril veľmi príjemný, pokojný, priamstarodávny svet charakteristický symbiózou ľudí, zvierat i prírody (hoci mestskej) vôbec. K tomu sa viažu časté motívy stromov, vtáctva i motívy hudobné, čo sme mohli postrehnúť i  pri čítaní autorovej knihy pre dospelých Pocit úľavy. V texte je primerane veľa reálií (Žilina, Levoča), i  takých, ktoré nenásilným spôsobom obohacujú detské poznanie (ružové kvety veternice japonskej, sýkorka belasá, fanklub, telegram, virtuóz...). Myšiak Baf sa stáva slávnym muzikantom v hre na pikole v myšacom orchestri, ktorý dopĺňa spevácky zbor vtáčikov, kocúr Kilimandžáro mňauká, pes Dunaj šteká – v Milčákovom svete dominuje hudba, radosť, láska. Dobré vzťahy sú i  medzi „nepriateľmi“ (pes a  mačka, mačka a myš). Všetko sa teší, kvitne, všade je porozumenie, pokoj. V tomto spoločenstve a prostredí chvíľami „rušivo“ pôsobí Jonatán so svojou iróniou, zvedavosťou, tvrdohlavosťou a  istou panovačnosťou. Jeho výmysly sú súčasne nosným pilierom celého príbehu, ktorý má napätie i fantazijnosť primeranú detskému veku.

Príbeh malého Jonatána dopĺňa v závere knihy ilustrovaná hra s políčkami.