Recenzia
Marianna Ogurčáková
07.06.2011

Jozef Gregor-Tajovský v povedomí Nadlačanov - Pavol Rozkoš

Pavol Rozkoš

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010

Jeden z najznámejších klasikov slovenskej literatúry prežil v rumunskom Nadlaku niekoľko rokov. Roku 1904 tam prišiel za účtovníka nadlackej filiálky Ľudovej banky a pobudol na Dolnej zemi necelých šesť rokov. Kniha prináša množstvo cenných spomienok na autora od tých najjednoduchších ľudí až po evanjelického farára Boora, ktorý sprostredkoval príchod Tajovského do Nadlaku. Mnohé z týchto spomienok nemajú výraznú dokumentačnú hodnotu, ale čitateľa upútajú svojou pôvodnosťou, ponúkajú mu informácie o tom, ako si Tajovského obľúbila nadlacká mládež, s ktorou nacvičoval divadelné hry, učil ich slovenské ľudové piesne. Učil ich, ako sa majú správať v spoločnosti – stal sa preto pre mnohých vzorom a výraznou osobnosťou. Úprimné priateľstvo a osobné rozhovory medzi ním a miestnym krajčírom Jánom Gregorom mu zavše pripomínalo rodné Slovensko, kde sa tak túžil vrátiť, aj keď si zamiloval jednoduchých ľudí v Nadlaku. V tejto chvíli je na mieste položiť si otázku, či možno Tajovského zaradiť do duchovného dedičstva Slovákov v Rumunsku? Možno si odpoveď nájde každý čitateľ sám, ale nás zaujal postoj rumunského Slováka: „Tajovský je nám natoľko blízky ako každému Slovákovi v ktoromkoľvek kúte sveta, teda ho môžeme odvodzovať zo slovenskej kultúry a prisvojiť si ho ako zložku všeobecného duchovného bohatstva.“ Aj Tajovského krátke prózy Horký chlieb, Na chlieb, Mamka Pôstková a divadelná hra Statky-zmätky odrážajú život nadlackého ľudu, statkárov a zbohatlíkov, a práve preto meno nášho autora pretrváva až do dnešných čias zaryté nielen v našom povedomí, ale i povedomí Nadlačanov.