Recenzia
Zuzana Chlebová
28.10.2014

K dejinám dizajnu na Slovensku

Publikácia K dejinám dizajnu na Slovensku (Slovenské centrum dizajnu) historikov dizajnu Zdena Kolesára, Adrieny Pekárovej a kolektívu dvadsiatich autorov sa zaoberá dejinami dizajnu na Slovensku od roku 1800 po súčasnosť.

Prvá perióda nás uvedie do obdobia, keď Michael Thonet spoluzaložil „výrobňu“ stoličiek vo Veľkých Uherciach. Rozprávanie pokračuje v podobe opisovania situácie v prvej polovici minulého storočia. A keď preskočíme túto periódu, zanechávajúc za sebou otrasy prvej a druhej svetovej vojny, ocitneme sa v druhej etape vývinu. Priemysel sa pomaly naštartúva, ale sú to najmä posledné zvyšky zdravého úsudku, inak povedané, zmysel pre krásu, ktoré nasmerovali svet správnym smerom. Dizajn na to reaguje spôsobom sebe vlastným. Pripomeňme jeho revitalizáciu v podobe biomorfnej moderny v americkom prostredí, vráťme sa však aj domov do Európy, ako aj strednej Európy, kde odkazy organického dizajnu nenechávajú na seba dlho čakať. Pamätníci si s najväčšou pravdepodobnosťou vedia vybaviť sedací nábytok českého autora Jindřicha Halabalu, ako aj nábytok iných „furniture dizajnérov“. Súčasná mladá generácia sa retrospektívne hlási k odkazu 50. rokov, no dovolím si povedať, že oveľa viac sa hlási k obrodeniu v podobe rokov šesťdesiatych, kedy revolúcie rôznych podôb zasiahli spoločenské, intelektuálne a tvorivé aktivity hudobníkov, fotografov, maliarov a tiež dizajnérov.

Vybrané kapitoly z dejín dizajnu na Slovensku sú vypracované poctivo, so zreteľom na zachovanie odkazu o remeselnom a dizajnérskom dianí na území dnešného Slovenska. Vizuálna stránka je opäť lákavá, grafický dizajn publikácií vydávaných Slovenským centrom dizajnu si stabilne ponecháva vysoký štandard. V tomto prípade sa o to postarali Matúš Lelovský a Juraj Blaško.

Dalo by sa polemizovať s editormi celej monografie, či by kniha mohla a dokázala obsiahnuť aj ďalšie reflexie na tému dizajn, vtiahnuť do čitateľskej pozornosti aj iné pozoruhodné mená dizajnérov uplynulých tridsiatich rokov, uvažovať, či si tiež zaslúžia takúto pozornosť, keďže ich práce môžu návštevníci rôznych súkromných i verejných galérií bežne vidieť i naďalej. Taktiež by som privítala mená zo širšieho spektra zapálených historikov a teoretikov dizajnu, napríklad tých, ktorých zásluhou vzniká Múzeum dizajnu v Bratislave. Rada však konštatujem, že kniha vyčerpá všetky očakávania fanúšikov kvalitného slovenského dizajnu, jednotlivé štúdie sú vyvážené, a to sa ruka v ruke podpisuje pod celý úspech knihy, na ktorú sme už dlho čakali a zásluhou oboch editorov sa aj dočkali.