Kant - Jon Fosse

Preklad Anna Fosse
Modrý Peter 2015


Ak by sa niekto rozhodol napísať knižku pre detského čitateľa o filozofii Immanuela Kanta, pravdepodobne by sa už vopred stretol  so skepsou a podozrením, že niečo také nemôže myslieť vážne. Kant, predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie, spôsobil svojimi myšlienkami vo filozofii zásadný obrat. K témam, ktorými sa zaoberal, patril vesmír, jeho vznik a vývoj, ale aj možnosti ľudského rozumu a jeho hranice v poznávaní sveta. A takúto zložitú tému sa podujal symbolicky, v náznakoch priblížiť detskému čitateľovi – pravdaže adekvátnym spôsobom –  nórsky spisovateľ Jon Fosse. Autor pokladaný za najväčšieho súčasného nórskeho dramatika si zvolil pre takúto detskú knižku jednoduchý príbeh, ktorý vlastne ani nie je príbehom, ale rozhovorom medzi intelektuálne založeným otcom a jeho osemročným, hĺbavým a senzitívnym synom.

Tretiak Kristoffer sa rád zamýšľa nad otázkami, ktoré väčšinu jeho rovesníkov pravdepodobne ešte nezaujímajú. Zvedavé a premýšľavé chlapča si pred spaním často premieta v mysli, kam až siaha vesmír, čo znamená nekonečnosť alebo čo znamená existovať, aký je rozdiel medzi niečím a ničím, inokedy  ho zase trápia otázky, čo všetko možno poznávať a prečo nemôžeme niečomu porozumieť… Mnohé otázky v ňom vzbudzujú strach, s ktorým sa zdôveruje ockovi.  Ten synovi čosi vysvetlí, čosi naznačí, predovšetkým ho však upokojí, a to nielen prísľubom, že raz, keď bude väčší, bude si môcť prečítať knihy istého múdreho pána Kanta a mnohé veci, ktoré ho teraz ľakajú, bude môcť pochopiť, ale najmä tým, že mu dáva pocítiť svoju lásku, svoju prítomnosť a účasť na tom, čo chlapča prežíva, citlivé pochopenie pre jeho detské trápenia…

Láskavú, empaticky ladenú atmosféru, akú vycítime počas rozhovorov otca so synom, podčiarkujú bohaté ilustrácie, rovnako lyricky jemné ako texty tejto krásnej „filozofickej“ knižky, ktorá môže osloviť aj staršie deti, prípadne ich rodičov – a tých zároveň inšpirovať k podobným chápajúcim rozhovorom…