Recenzia
Jana Sokolová
09.10.2014

Karamelový smiech - Marta Hlušíková

Vydavateľstvo Matice slovenskej 2013

Zbierka šestnástich poviedok Karamelový smiech je druhým prozaickým dielom Marty Hlušíkovej, známej predovšetkým jej tvorbou pre detského čitateľa.

Súbor poviedok nesie pomenovanie podľa tajomného smiechu ženskej hrdinky z úvodnej rovnomennej poviedky. Prózy v zbierke zachytávajú každodennosť a banalitu prostredníctvom životných situácií (miestami až bizarných), v ktorých sa ocitajú „obyčajní“ hrdinovia so svojimi príbehmi. Nachádzame v nej rozprávania zahalené tajomstvom na rozhraní bdenia a sna (Karamelový smiech, Kabát od Ježiška, Čudná spokojnosť), pre ktoré je typický otvorený záver, ponúkajúci čitateľovi vlastné odhalenia a zároveň široký priestor na interpretáciu. Tematicky poviedky v zbierke oscilujú medzi vážnosťou a ľahkosťou rozprávania. Autorka dôvtipne pracuje s láskavým humorom (Vnútorný hlas, Mária Magdaléna z osady, O Munkovi a jeho mladej žene), a to najmä v poviedkach s ústredným mužským hrdinom, ktorý je postavený do konfrontácie so ženou. Ako protipól v nej nachádzame texty motivicky vážne (Veta, Čudná spokojnosť), pričom autorka aj závažnosť témy dokáže podať s iróniou, úsmevom na perách (O nešťastnom Tónovi) a originálnym vypointovaním. A práve dômyselne vystavaná a prepracovaná pointa je silnou stránkou celej zbierky. Zároveň sa stáva dominantnou a kľúčovou vo viacerých prózach.

Okrem humoru, irónie a rozprávania v rozprávaní môžeme v textoch vystopovať autobiografické pozadie a topografické prvky (Božie mlyny, Nedeľná prechádzka).

Za slabšie miesta zbierky sa dajú označiť pasáže v poviedkach, v ktorých autorka spomína, respektíve odkazuje na minulý režim a moralisticky hodnotí súčasný svet.

Kniha Karamelový smiech je jedna z tých vydarených, predstavuje čitateľsky príťažlivé dielko, ktoré svojimi originálnymi poviedkami a kultivovaným, vycibreným jazykom a rozprávačským štýlom zapôsobí a najmä zaujme nejedného (i príležitostného) čitateľa.