Recenzia
Silvia Fecsková
06.02.2007

Kardinál Korec stále s nami

Kardinál Korec stále s nami, Bratislava, Lúč 2006

  Možno viacerých čitateľov nedávno v kníhkupectvách upútala  kniha nápadného formátu s obálkou, z ktorej na nás hľadí morálna autorita našej krajiny. Vydavateľstvo Lúč touto publikáciou s podtitulom Ján Chryzostom Korec vo fotografiách Jozefa Sedláka pozdravilo svojho zakladateľa pri príležitosti vo svete ojedinelého výročia - päťdesiateho piateho výročia biskupskej vysviacky.

  Vydavateľ zvolil formu obrazovej monografie s vyváženou, obsahovo vycizelovanou textovou časťou. Súčasný nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák v úvode zdôrazňuje význam tohto jubilea, a to nielen pre partikulárnu Cirkev na Slovensku.

   Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., dôverný znalec jubilantovej duchovnej spisby, pútavo oboznamuje o vklade kardinála Korca do našich duchovných i spoločenských dejín. Stvárnenie jeho biskupskej služby bolo neraz zvláštne: malo aj podobu robotníka, aj väzňa. Hoci sme už o ňom prečítali množstvo článkov, autor nevtieravo portrétuje kardinála a vedie jeho svedectvom o Kristovi v každom čase.

  Tento dialóg s kardinálom Korcom umožňuje čitateľovi panoráma 163 fotografií významného súčasného slovenského fotografa Jozefa Sedláka. Cez objektív zachytil široký diapazón jubilantovej činnosti od konca 80. rokov 20. storočia. Medzi prvými pohľadmi je zachytený kardinál Korec pri modlitbe, ktorá mu bola a aj dnes je žriedlom sily a neúnavnej tvorivosti. Posledných šestnásť rokov v živote Jána Chryzostoma Korca bolo mimoriadne náročných: obnoviť život v najstaršej diecéze v strednej Európe. Namiesto pokojného plynutia dôchodkového času ho Svätý Otec Ján Pavol II. poveril, aby „zatiahol na hlbinu“. Fotograf citlivo vníma túto delikátnosť kardinálovej služby. Aj cez výber fotografií cítime, ako sa obaja zbližovali, rešpektovali, chápali, ba vzájomne sprevádzali. Len tak mohli vzniknúť fotografie dokumentárnej, umeleckej a zároveň duchovnej výpovede. Čierno-biela fotografia zvýrazňuje črty osobnosti kardinála Korca v detailných záberoch jeho tváre, ktorú pred rokom 1989 skôr poznali v zahraničí ako my na Slovensku. Tvár, cez ktorú svet   

spoznáva našu krajinu. Tvár, ktorá zrkadlí nenahraditeľné hodnoty kresťanstva pre Slovensko i Európu.

  Autora fotografií Jozefa Sedláka približuje v umeleckej črte so životopisnými medzníkmi Lucia Lendelová. V záverečnej časti sú ešte zaradené fotografie zo súkromného archívu kardinála Korca. Prínosom je aj prehľad jeho knižných diel vydaných po roku 1990 v Lúči a v zahraničí.

  Publikáciu Kardinál Korec stále s nami sprevádzajú resumé v angličtine, nemčine, francúzštine, čím sa stáva prístupnou aj pre zahraničného čitateľa. Zaujímavý je celkový dizajn – je dielom akad. mal. Barbary Neumannovej.

  Vydavateľstvo Lúč týmto edičným titulom náročnú úlohu zvládlo veľmi decentne a obohatilo náš knižný trh o knihu, ktorá by nemala chýbať v kultúrnych inštitúciách, no nielen tam: možno ju vnímať aj ako médium kontemplácie a zdroj vzácnych informácií.

Silvia Fecsková