Recenzia
Nina Chybíková
25.02.2015

Keď dieťa nechce spať - Jiřina Prekopová

Prekopová v knihe Keď dieťa nechce spať tvrdí, že je to jeden z najdôležitejších pocitov pri výchove dieťaťa, aby z neho vyrástol dobrý a šťastný človek. Taký je podľa nej ten, ktorý si uvedomuje, že svoj osud má vo svojich rukách, dokáže sa prispôsobiť druhým ľuďom, no zároveň nepotláčať svoju individualitu a naplniť tak vlastný potenciál. V neposlednom rade prežívať život ako príjemný a plnohodnotný. A tiež sebaistota, tá je potrebná – človek ju môže získať od rodičov, a tak sa naučiť, že mu niekto dôveruje. Alebo si ju vybuduje sám – postupným prekonávaním prekážok. Ak dieťa cíti istotu vo svojich rodičoch, vie, že sú na neho hrdí, že sa má kam vrátiť, potom sa len zriedkavo zapletie do problémových životných situácií. Dieťa, ktoré má zdravé sebavedomie, zásady a istotu v rodine, potom už nevyhľadáva uznanie v skupine rovesníkov. Stačí mu, že do nej patrí a že má medzi nimi isté miesto. Na problémové situácie vie pohotovo reagovať, najmä ak nie sú v súlade s jeho (rodinnými) zásadami. Istota je teda základom života dieťaťa a týka sa i spánku. Neisté, ustráchané dieťa, ktoré cíti neistotu svojej matky, môže mať problémy so zaspávaním.

Prekopová sa opiera o prírodné zákonitosti, ktorými by sme sa ako rodičia mali riadiť, a prispôsobuje ich na naše pomery. Nemusíme teda naše deti nosiť dvadsaťštyri hodín denne na chrbte, tak ako to robia napríklad prírodné národy. Pocit blízkosti je však potrebný. A nielen pri zaspávaní.