Recenzia
05.12.2013

Keď je škola školovinou - Ľubica Kepštová

Predpokladám, že názov knižky Bola raz jedna škola a iné školoviny (Matys), pre ktorý sa rozhodla Ľubica Kepštová, nie je náhodný, ale že autorka – odborníčka na našu detskú spisbu – ním aspoň sčasti nadväzuje na „klasiku“ našej detskej literatúry – na knižku Bola raz jedna trieda od Kristy Bendovej, a tak vlastne tiež prispieva k sprítomňovaniu jej diela v súčasnosti. Autorka ho zároveň so zmyslom pre humor inovuje, obohacuje, keď k nemu pridáva novotvar školoviny

Kepštová sa venuje téme, ktorá si nesporne zasluhuje pozornosť – vstup dieťaťa do školy. Je to spravidla udalosť významná nielen pre nastávajúceho žiačika, ale aj pre celú rodinu – ňou akoby sa začínala nová fáza detstva. Autorka strieda v knižke žánre, nájdeme tu básničky, rozprávky-príbehy zo života súčasných detí, ale aj riekanky, hádanky, porekadlá a príslovia – ukážky z ľudovej slovesnosti. Zväčša hravé básničky, ako aj úsmevné príhody a texty ľudovej slovesnosti obsahujú nejedno poučenie, okrem iného majú za cieľ vzbudiť záujem o školu, predstaviť ju ako miesto, kde sa deti nenaučia len spájať písmenká do slov a tie zase do viet, ale kde spoznajú aj nových kamarátov a niečo nové zažijú. Ilustrácie Aleny Wagnerovej, podčiarkujúce úsmevnosť textov, zvyšujú príťažlivosť knižky určenej najmä čerstvým školáčikom. A práve s nimi napríklad obe autorky knižky Bola raz jedna škola a iné školoviny besedovali 18. októbra v Skalici na ZŠ Vajanského.