Recenzia
25.07.2011

Kleopatrina dcéra - Michelle Moran - V tieni cisárovho trónu

V tieni cisárovho trónu

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010.
Preklad Marián Pochylý

Dcéra Marca Antonia a Kleopatry dostala meno podľa matky a gréckej bohyne Mesiaca Selené Kleopatra Selena a má veľké výtvarné nadanie. V čase, keď si jej matka siahne na život (autorka nás našťastie ušetrí opisu známej historky s kobrou), má desať rokov. O niekoľko hodín sa z princeznej a spoludedičky veľkej ríše stane zajatkyňa s nevyjasneným postavením. Po boku s bratom – dvojčaťom Alexandrom-Héliom sa ako hostia/rukojemníci/zajatci v sprievode cisára Octaviána dostávajú do Ríma. Cestou na lodi zažijú ďalšiu traumatizujúcu udalosť – smrť mladšieho brata Ptolemaia. Celkom sami nevedia, čo s nimi bude, imperátor ich môže ako potomkov porazených odporcov kedykoľvek prikázať popraviť.

Tesne po príchode do sídla ríše sa Selena stane nechcenou takmer svedkyňou chladnokrvnej vraždy hypotetického Octaviánovho súpera, sedemnásťročného Fidelia. Situáciu zauzľuje aj zlovestne tajuplný osloboditeľ otrokov Červený orol. Kto sa skrýva za touto maskou v role pomstiteľa a rebela, to si už prečítajte sami.

Moran si na zobrazenie rozkvetu rímskeho impéria (doba vlády Octaviána Augusta je známa ako zlatý vek rímskej literatúry, tvorili vtedy také osobnosti, ako Vergílius, Horácius či Ovídius a viaceré sa v románe mihnú) zvolila nesporne zaujímavý zorný uhol – pohľad dievčaťa, ktorému Rimania zabili otca a matku v podstate dohnali k samovražde. Nadpriemerne inteligentná Selena vcelku dôveryhodne strieda pohľad nedôverčivej skepsy so zvyškami detskej naivity a poodhaľuje tak čitateľom na ceste za svojím údelom menej známe stránky života Večného mesta tesne pred prelomom letopočtov. Pre rodáčku z egyptskej Alexandrie bol Rím v roku 25 pred naším letopočtom v podstate neveľmi zaujímavým a pekným mestom.

Selena je mladá, no nesporne vnímavá. Všíma si, učí sa medziiným umeniu architektúry u legendárneho Vitruvia. Zvedavými očami prišelkyne vidíme, ako vyzerali dobové dostihy, divadlo či slávnostná hostina. Zároveň sledujeme hrdinku v spleti vzťahov a rozmanitých výjavov. Prvá láska k v podstate nedosiahnuteľnému následníkovi Octaviána, Marcellovi, známosť s dcérou popraveného kráľa Galov Vercingetorixa, Galiou, ktorá je a do konca života zostane len otrokyňou, pretekanie v študijných výsledkoch s neskorším cisárom Tibériom, objavovania fascinujúcich palácov na ostrove Capri, prednes Ovídiových erotických básní samým autorom, dotyk s prvým snehom v decembrovom Ríme, nakupovanie v nespočetnom množstve obchodov, nespravodlivé rozsudky, dôvera a podozrenie, intrigy a napätie, postupné upevňovanie moci Octaviána, ktorý prijíma meno Augustus, žiarlivosť, nenávisť cisárovej manželky, ale i nečakaná vľúdnosť jeho sestry. Michelle Moran má zmysel pre dynamiku. Text, sústredený najmä na myslenie a cítenie mladých (dvanásť až osemnásťročných) hrdinov a hrdiniek, napreduje s pozoruhodnou vervou a energiou. V úspešnej snahe zaujať sa však miestami uchyľuje k nadmerne modernizujúcim krokom. Priaznivci pútavých historických románov však rozhodne nebudú sklamaní.