Recenzia
29.01.2015

Kľúč k minulosti - Jana Shemesh

Publicistka Jana Shemesh absolvovala štúdium žurnalistiky na Univerzite Komenského v  Bratislave a  žije s  rodinou v Izraeli. Vďaka novinárskym blogom poznajú slovenskí čitatelia jej úporný zápas s  rakovinou. Príspevky z blogov sa stali aj základom jej autobiografi cky ladenej prózy Smrť si neškrtne. Svoj rozprávačský talent potom rozvinula v  románe Dobrá krajina – jeho voľným pokračovaním je titul Kľúč k minulosti (Ikar 2014). Autorka v ňom rozmotáva komplikované osudy rodín v odlišných častiach sveta i odlišných režimoch. Deti pátrajú po minulosti svojich rodičov a  snažia sa pochopiť ich rozhodnutia a  voľby... Komplikovanosť vzťahov naznačuje aj forma románu – tvorí ho skladačka zo života jednotlivých postáv, o udalostiach sa však nedozvedáme v časovej postupnosti: prológ je zasadený do Frankfurtu roku 1938, príbeh Diny sa rozvíja v  roku 1960 v Ramat Gan či v roku 2014 v New Yorku, Inbal nasledujeme do Tel Avivu v  roku 1999 a do  Minsku v  roku 2013, Sara žije v Prahe v roku 1990, Galina v Birobidžane v roku 2014... V konečnej podobe však preváži sila rozprávania o  sestrách, ktorým osud a ľudská zloba nedopriali spoznať sa, ale aj o  schopnosti vzoprieť sa zlu, o  odpúšťaní a  hľadaní dobra, snahe napraviť nenapraviteľné a o dedičstve, ktoré prežíva v nás. Dokážeme si ho vôbec uvedomiť, spoznať, zveľadiť? Nakoľko sme schopní žiť svoj život lepšie? A je kľúč k minulosti zároveň kľúčom k budúcnosti?