Recenzia
Viktória Drábová
21.02.2013

Kľúč k zmysluplnému životu - Elisabeth Lukasová

Cesta k sebe

Bratislava, Lúč 2012
Preklad Milan Krankus

Táto kniha nie je receptom na šťastný, bezproblémový život, ani vymenovaním rád a jednoduchých riešení. Psychoterapeutka nás pozýva pozrieť sa na svet aj z iných strán. Človek je stvorený až z troch častí – tela, duše a ducha, čím sa líši od ostatného živého na Zemi. Žijeme v rýchlej dobe. To je fakt. Málokto si však uvedomuje, že žije prirýchlo, že si treba nájsť čas pre seba, zastaviť

sa a naplno vnímať svet. Nebyť len divákom, ale aj hráčom vo vlastnom živote. Už Kant hovoril: „Ži tak, akoby si žil už druhý raz a akoby si prvý raz konal tak zle, ako sa chystáš konať teraz.“ Lukasová, žiačka V i k tor a F r a n k l a , vo svojej praxi využíva logoterapiu, existenciálnu analýzu, ktorá sa usiluje odhaliť v biografii chorého zmysel jeho života. Ide o prehodnotenie vlastného postoja k problémom a udalostiam tak v okolitom svete, ako aj v sebe samom, čo umožňuje po nepríjemnej skúsenosti, závislosti či psychickej chorobe návrat do normálneho behu života.

Čo všetko môže spustiť zmeny myslenia, postojov a  názorov k  životu, si prečítajte sami. No  dovolím si prezradiť, že pacient, ktorý sa postaví k  svojmu životu a  problémom so štipkou humoru a  irónie, ľahšie znáša svoje problémy a  trápenia. Často sa môže liečiť aj sám tým, že sa postaví strachu z neúspechu tvárou v tvár. „Strach klopal na dvere. Viera otvorila, a nikto tam nebol.“ Hoci je kniha napísaná ľahkým štýlom, núti čitateľa občas sa zastaviť. Opakovane pr ečítať myšl ien k u a  por oz mýšľať . Zaujímavé sú aj príklady a ukážky zo sedení s pacientmi so záverečnou zhrňujúcou myšlienkou alebo ponaučením. Kľúč k zmysluplnému životu sa mi dostal do rúk rovno v čase, keď moja priateľka potrebuje práve takúto pomoc. Viem ju teraz lepšie pochopiť. A koniec koncov, lepšie som začala rozumieť aj sebe.