Recenzia
Michal Schuster
15.11.2006

Kniha o Chíramovi (Slobodomurárstvo, Venuša a tajný kľúč k životu Ježiša) - Christopher Knight, Robert Lomas - Dejiny v inom pohľade

Dejiny v inom pohľade

Dejiny v inom pohľade

Christopher Knight, Robert Lomas

Kniha o Chíramovi (Slobodomurárstvo, Venuša a tajný kľúč k životu Ježiša)

Bratislava, Remedium 2006

Preklad Milan Thurzo

Vydavateľstvo Remedium ponúka svojich takmer už kmeňovo prekladaných autorov  obsiahlym pohľadom na dejiny slobodomurárstva od predkresťanských čias. Nepochybne ide o knihu odvážnu nielen pokiaľ ide o rôzne historické paralely a komparácie, ale aj ďalšie dokazovania inakosti a neúplnosti známych biblických dejín. Nad viacerými faktami môže laik kriticky pouvažovať, prípadne sa nimi inšpirovať pre vlastný duchovný a vedomostný rast. Na druhej strane prekvapujú autorské dôkazy. Napríklad uvádzajú, že Ježišovo povolanie sa po grécky nazývalo tekton, čo v preklade znamená skôr staviteľ než tesár, a pretože vtedy v Jeruzaleme málokto pracoval s drevom, je pravdepodobnejšie, že Ježiš aj jeho otec Jozef boli skôr kamenári... Tak rýchlo sa dá k dospieť k faktu, ktorý podporí ďalšiu reťaz vysvetľovania. Nie každému sú takéto rýchle zdôvodnenia práve pochuti.

Kniha je členená do dvoch častí. Prvá sa zaoberá slobodomurárskymi rituálmi a ich pôvodom, druhá má snahu biblickými štýlotvornými prvkami vyrozprávať, čo sa podľa slobodomurárov z Biblie vytratilo alebo zámerne vypustilo. V komplexnom diele nechýba ani chronologická tabuľka, bohatý register a bibliografia či vyriešenie záhady megalitického yardu a predovšetkým totožnosti neopakovateľného Chírama. Nuž a na záver sa patrí prezradiť, že všetky slobodomurárske a astrologické záhady kniha predsa len nerieši, čitateľ sa má však po jej prečítaní od čoho odpichnúť do ďalších sfér, respektíve položiť autorom nejakú tú otázočku.

Michal Schuster