Recenzia
16.02.2005

Kniha testov. Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách - Allan a Barbara Peasovci - Praktickí a zábavní pomocníci

Praktickí a zábavní pomocníci

Praktickí a zábavní pomocníci

Allan a Barbara Peasovci

Kniha testov. Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Erika Mináriková

Austrálski manželia, odborníci na partnerské vzťahy, sú našim čitateľom dobre známi z niekoľkých príručiek, v ktorých nešetria dobrými radami na harmonické spolunažívanie. A dôkazom toho, že nejde v nich o nijaké plané teoretizovanie, sú oni sami – sú manželmi už vyše dvadsať rokov a spoločne to ťahajú nielen v kuchyni či spálni, ale aj za počítačom, veď všetky knižky napísali a vydali spoločne. Taká súhra a neodlučnosť, a to aj napriek tomu, že uznávajú, že ženy a muži sú odlišní! Základné princípy povahy žien a mužov platia aj u protinožcov. Ak si ich chcete overiť a zároveň si posvietiť na svoj partnerský vzťah priamočiarymi otázkami testov z tejto knihy, tak do toho! Možno budete prekvapení, s kým to vlastne žijete, aké dosiaľ neodhalené potenciály ukrýva pred vami váš partner/partnerka. Alebo sa sami pred sebou zahanbíte, keď sa dozviete o svojich slabostiach, ktoré partner z ohľaduplnosti pred vami nepomenoval nahlas. Allan a Barbara Peasovci vás touto knihou testov nechcú však len skúmať či poúčať, ale predovšetkým zabaviť.

Detský lexikón zvierat

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Ida Marťáková, Roman Čierny, Ľuba Tvarožková

Ilustrovaná encyklopedická publikácia sa môže stať prvým sprievodcom do sveta živočíšnej ríše budúceho zverolekára alebo ošetrovateľa zvierat či chovateľa domáceho miláčika. Poznávanie života zvierat, ich zvykov a vývinu je najprirodzenejšou cestou, ako vypestovať u detí harmonický vzťah k prírode. Detský lexikón zvierat je určený deťom od 6 do 10 rokov, teda čitateľom, ktorých viac zaujímajú obrázky zvierat, najmä exotických, s ktorými sa nestretávajú ani v zoologických záhradách, ako priveľmi odborný text. Práve z týchto predpokladov vychádzali autori pri zostavovaní publikácie – obrázky majú prevahu nad textami, ale napriek tomu je zachovaná odbornosť, samozrejme, primeraná veku mladších školákov. Odborné rozčlenenie živočíšnych druhov veľmi názorne predstavuje hneď úvodný obrázok, akýsi darvinovský rodostrom. Z 1, 5 milióna v súčasnosti známych živočíšnych druhov autor zaradil do tejto publikácie 700 reprezentantov. Na spestrenie odborných opisov ku každému pridáva nejakú zaujímavosť, prípadne poznámku, ak je vhodný na domáci chov. O papagájoch sa deti dozvedia, že sú to spoločenské tvory, preto by ich nemali nadlho nechávať samých v byte. Aj v klietke by mal byť vždy párik, samému papagájovi je smutno. Nemali by sme mu dávať do klietky zrkadlo, lebo obraz v ňom pokladá za svojho súpera.

–báb–