Koho sa bojí Tma?

O tme a veľkom človeku

Michal Hlatký v najnovšej knihe O tme a veľkom človeku čerpá z rozprávkových motívov podložených historickými a dobovými faktami, tematizuje v nej neduhy moderného sveta (nedostatok pohybu či zlé stravovanie) a zároveň poukazuje na sociálne vylúčenie a zlú interpretáciu komunikácie.

Toto všetko dokázal vtesnať do detskej knihy určenej pre čitateľov od ôsmich rokov. Mladší žiaci trochu tápu v tom, kto to bol Konštantín Veľký a čo priniesol svetu, čo znamená francúzske slovo „Nuit“, akú úlohu zohrávala v gréckej mytológii Nyx, ako vzniká zápal spojiviek alebo prečo „koluje legenda o príšernom osude blahoslavenej Tmy z jaskyne Altamira“ (s. 22). Preto im môžu uniknúť podstatné a vtipné slovné hračky, ktoré pochopí skôr starší čitateľ: „Vyfasuje metlu, skontroluje, či má pod sukňou dostatok nočných tvorov a vyrazí. Zmetie z oblohy dážďovníky a povyhadzuje z kapsy ježkov a mačky. Vytrasie z vlasov nočné motýle a netopiere a znesie sa nad paneláky.“ (s. 9)

Rozprávkový motív príbehu však zaujme aj mladšie ročníky. Táto moderná rozprávka-nerozprávka má svoj šťastný koniec a hoci v nej nevystupuje žiaden zloduch či negatívna postava, problém hlavných aktérov sa vyrieši na spokojnosť všetkých zúčastnených. Postavy takisto nie sú obyčajné – človek a spolu s ním rôzne Tmy: Nuit, Nyx, Tma Tmúca, Kolégium nočnej tmy, „Tma ako v Rohu“ (s. 21), Chladničková tma menom Čierna vločka, Tma v kine, Polárna tma.

Hlatký má špecifický talent na vykreslenie okamihu a prostredníctvom niekoľkých slov či viet vie skvele zachytiť čaro daného momentu bez toho, aby potreboval ilustráciu: „Zahrýzal do bravčového kolena, trhal z neho celé kusy, s mliaskaním prežúval a chrbtom ruky si z líc zotieral loj.“ (s. 41) Platí to aj pri opise tmy, ktorá je síce len tmavá, ale autor jej pripisuje ďalšie vlastnosti. Tma stvára priam kaskadérske kúsky, keď po západe slnka vniká do domov a bytov: „Nyx sa napchala dnu, šinula si to zo spálne do obývačky a z obývačky cez chodbu do kuchyne, kde na pohovke sedel neuveriteľne tučný človek. Nyx sa okolo neho obkrúcala, obtáčala, obvíjala ho sprava-doľava a opačne, potom sa ho snažila prikryť a zahaliť, ale márne. Raz mu z tmy trčal chrbát, inokedy bok alebo brucho... A uznajte – ak niekoho vidieť potme, nie je celkom tma...“ (s. 10)

Knihu vydalo vydavateľstvo Brak v edícii ALMA (Autorská literatúra pre malých) a pozostáva zo siedmich kratších kapitol. Strany s textom sú číslované, ale obsah chýba. Pri rozsahu takejto drobnej knihy je číslovanie v podstate zbytočné a zároveň nepotrebné. Titul má totiž menej ako päťdesiat strán, z ktorých je takmer polovica ilustrovaných a zvyšok popísaných písmom s veľkým fontom. Netradičné sú aj názvy kapitol, ktoré sú graficky oddelené v obdĺžnikoch a tvoria stručný opis toho, čo sa čitateľ v danej stati dozvie. Navyše, každú z kapitol predchádza dvojstrana koláže obrázkov, ktoré čo-to prezrádzajú z príbehu daného celku.

Ilustračne knihu doplnila Nicol Hochholczerová. Jej výtvory v knihe O tme a veľkom človeku sú hravé, dokonca aj farebne ladené, čo je pri diele zameranom na čierno-čiernu tmu prekvapivé a nečakané. Jednotlivé kapitoly majú svoje vlastné predilustrácie, ktoré sú nápadité, preto rozhodne stojí za to venovať im čas a preskúmať ich vlastný obrázkový svet, ktorý nie je ani tmavý, ani obyčajný.