Recenzia
29.01.2009

Komputeko, prikomputila terminokolekto - Yves Nevesteen

Yves Nevesteen

Komputeko, prikomputila terminokolekto

Partizánske, Espero 2008

Pre niektorých používateľov sú pojmy spojené s počítačovou technikou španielska dedina aj v slovenčine, nie ešte v cudzom jazyku. Ak sa venujete esperantu, vydavateľstvo Espero vám pripravilo esperantský počítačový terminologický slovník Komputeko. Obsahuje približne 7500 termínov v americkej angličtine a ich ekvivalenty v esperante.  Bežných používateľov upozorňuje na najčastejšie chyby, prekladateľom počítačových systémov pomáha zjednotiť terminológiu. Cenným zdrojom termínov sú systémy už preložené do esperanta, napríklad   OpenOffice, Drupal, KDE, či Firefox. Tlačené vydanie je iba dvojjazyčné, internetová verzia www.komputeko.net od začiatku obsahuje viacej jazykov a na jej obohacovaní sa naďalej pracuje.Na tejto webovej stránke si môžete slovník v tlačenej podobe aj objednať.
–rš–