Recenzia
Adela Gabríková
06.04.2005

Konformista - Alberto Moravia - Tak ako má byť

Tak ako má byť

Tak ako má byť

Alberto Moravia

Konformista

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2004

Preklad Miroslava Vallová

Ďalším zo známych románov Alberta Moraviu, ktorý vyšiel v Taliansku už v roku 1951, ale v preklade sa dostáva k slovenským čitateľom až teraz, je Konformista. Odkrýva príbeh muža, ktorého niekoľko zvláštnych udalostí v detstve priviedlo k neodbytnej myšlienke o vlastnej nenormálnosti. Aby sa zbavil trýznivého pocitu odlišnosti od svojho okolia, zameral sa na vytváranie svojho života podľa štandardnej šablóny a chcel tak nájsť pokoj a životnú rovnováhu.

Moravia so svojím typickým zmyslom pre detail priviedol postavu Marcella Clericiho k neskutočne precíznej sebareflexii. Ustavične sleduje adekvátnosť vlastného správania voči okoliu. Postava podrobuje prísnej analýze každý svoj krok už od detstva a najmä v dôsledku zvláštneho a nevyváženého rodinného prostredia vníma oveľa pozitívnejšie prísnu disciplínu školy než matkinu a otcovu ľahostajnosť. Keď však zistí, že on síce nové prostredie prijal, ale ono ho akceptovať nedokáže, ocitne sa zase v bludnom kruhu nenormálnosti a keď sa k tomu pridá ešte aj dlhoročné vedomie domnelého zabitia, stáva sa túžba po zapadnutí do bežnej spoločnosti s bežnými radosťami a starosťami až posadnutosťou.

Príbeh Konformistu je do značnej miery paradoxným osudom človeka, ktorý si svoju snahu po priemernosti autosugestívne nanútil, pritom nikdy nedosiahol želaný efekt – nemohol byť šťastný, lebo musel vytrvalo premýšľať o tom, či je určitý jeho čin dostatočne normálny alebo nie. Na druhej strane však dokázal v istých momentoch zabudnúť na svoje pevné predsavzatia a vtedy už nemal výčitky svedomia vzhľadom ku konvencii či dobrým zvykom. Pri Marcellovom profesionálnom pôsobení vo fašistickej tajnej službe sa úsilie o konformitu mení na ľahostajné pritakávanie, chýba mu zrazu nadšenie pre zmenu, necítime jeho vnútorný odpor,  v tomto jednom smere akoby mal všetko ujasnené, tu nebolo až také ťažké prispôsobiť sa. Počas všetkých pozorovaní svojich reakcií mu uniká otázka správnosti či nesprávnosti, stačí, že určitý fakt momentálne prijíma väčšina.

Ďalším paradoxom románu je aj postupné odhaľovanie nenormálnych čŕt u iných ľudí, s ktorými prichádzal Marcello do kontaktu; jeho celoživotné úsilie zaradiť sa do istej skupiny ho privedie k zisteniu, že táto skupina vo svojej podstate neexistuje, to len on sám seba prispôsoboval nejasnému obrazu, aký si vytvoril na základe svojich pocitov menejcennosti. Až keď po porážke fašistov prichádza o všetko a zostáva mu len manželka a malá dcérka, pochopí, na čom záleží a kvôli čomu je ochotný riskovať život bez uvažovania, či koná vzorovo a primerane.

Konformista je jedným z najobľúbenejších diel Alberta Moraviu; vo svete neustále vychádzajú jeho nové vydania, čo svedčí o tom, že napriek zviazanosti s istým úsekom dejín nestratil na pútavosti aj pre súčasného čitateľa, lebo problém ľudskej individuality vo vzťahu k spoločenským normám je stále  aktuálnou témou.

 Adela Gabríková