Krajinka s koníkom - Marta Šurinová

Autorka literatúry faktu pre deti sa venuje problematike spolužitia človeka s prírodou, sociálnemu správaniu zvierat a environmentalistike. Jej knihy (Kde bývajú zvieratá, Keby som bol medveďom a Deti v zelenom) sa stretli s priaznivým ohlasom literárnej kritiky a čitateľským záujmom. Najnovšia autorkina knižka prináša posun v autorskom repertoári od literatúry faktu k žánru autorskej rozprávky. Tematicky hlbšie preniká do ľudského sveta a jeho odvekej spojitosti so všetkým živým okolo nás. Náročná problematika o našej prepojenosti s minulosťou a budúcnosťou, o relatívnosti dĺžky ľudského života a života zvierat či stromov, o kolobehu nášho života je zakomponovaná do komorného príbehu dievčatka a cirkusového koníka. Dve osamelé bytosti si v určitom úseku života porozumejú, vedia nadviazať priateľstvo a pomôcť jeden druhému. Obrázky zo života cirkusovej rodiny sa prelínajú s obrázkami rodinky koníkov-lipicanov. Rodičia malého koníka nie sú spokojní s jeho výkonmi, otec-koník aj cirkusový krotiteľ sa hanbia za jeho výsledky, ktoré nezodpovedajú jeho veku. Malý koník sa stáva hanbou rodiny a vo svojom trápení nájde útechu a trochu porozumenia len u matky-kobylky, ktorá však z rešpektu pred hlavou rodiny svoje city na verejnosti skrýva. Veľavýznamná paralela s modelovým osudom mnohých súčasných rodín nastavených na efekt a na výkon sa prehlbuje aj koníkovým odmietaním dospievania a dospelosti. Odmieta sa stať „veľkým“, pretože sa bojí straty materinskej lásky. Jeho obavy sa začínajú rozptyľovať až vtedy, keď spozná dievčatko a nájde v ňom svoju priateľku. Vďaka nej objaví v sebe prirodzené nadanie a výnimočné schopnosti, ktoré mu prinesú uznanie okolia i vlastnej rodiny.

Hlavný motív je popretkávaný mnohými vedľajšími mikropríbehmi, ktoré umocňujú ústrednú myšlienkovú líniu o rovnakej podstate celého sveta: kameňov, rastlín, stromov, zvierat a ľudí, o ich interaktívnom prepojení, o spoločnom osude. Sved kom diania v mestečku i v cirkuse je stará hruška, ktorá sa na všetky udalosti sveta díva z lúky nad mestom, v dlhoročnej pokornej úcte k životu a vo svojom drevenom majestáte, aby nakoniec ponúkla svoje šťavnaté ovocie dievčatku i koníkovi, jednoducho každému, kto potrebuje jej životodarnú silu. Krajinka s koníkom je citlivým prienikom do detskej duše, do sveta jej radosti, fantázie a objavovania. Cirkusové prostredie dodáva príbehu farebnú a vzrušujúcu atmosféru, ktorá vťahuje do deja a znásobuje jeho príťažlivosť pre deti vedno s ilustráciami Juraja Martišku a Maximky Martiškovej.