Recenzia
Jana Sokolová
13.05.2014

Krídluškav krajine tŕňov – Iva Vranská Rojková

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2013

Kniha Krídluška v krajine tŕňov s podtitulom Rozprávka pre najmenších i najväčších prináša kontroverznú tému spracovanú do symbolického rozprávania. Podnetom k jej napísaniu sa stali príbehy detí bojujúcich s trvalými zdravotnými následkami, spôsobenými podaním očkovacej látky. Na to, že ide o inšpiráciu reálnymi osudmi, autorka čitateľov upozorňuje v úvode: „Sú všetky udalosti a postavy vymyslené a prípadná podoba so skutočnosťou čisto náhodná?

Hrdinkou príbehu je víla Krídluška, ktorá sa vydá na cestu pravdy a poznania. Smer putovania jej odhaľujú sny – vystupujú v nich deti s konkrétnymi menami, a tie ju varujú pred popichaním. Počas svojho hľadania sa Krídluška stretáva so smútkom, trápením, klamstvom a pretvárkou, ale i s radosťou z poznania.

Už podtitulom knihy a zároveň dvoma názvami pri jednotlivých kapitolách (prvý je určený detskému a druhý v zátvorke dospelému príjemcovi) nás autorka smeruje k dvojitému vnímaniu rozprávania. Knihu môžeme čítať z pozície detského adresáta i z pohľadu dospelého, pričom obom čitateľom je určená iná rovina príbehu. Detského príjemcu zaujme najmä zážitkovosť, ktorá je spojená s odhaľovaním pravdy, a dospelého osloví predovšetkým symbolicko-duchovné posolstvo.

Tak ako Krídluška prichádza k pravde prostredníctvom dialógu, rovnako aj čítanie knihy by malo byť (vzhľadom na tému) sprevádzané dialógom dieťaťa s dospelým. Mnohé miesta príbehu môžu byť pre dieťa svojou symbolikou nezrozumiteľné, k čomu prispieva aj archaická lexika. Naopak, emocionalitu a atmosféru textu dokresľujú zdrobneniny, slovné hračky, novotvary a prostredie prírody.

Pomerne pekný rozprávkový príbeh však narúša príliš subjektívny tlak na čitateľa, prezentujúci presvedčenie autorky a ťaživá, miestami až obavy vyvolávajúca atmosféra rozprávania. To, čo sa nepodarilo autorke, kompenzuje Anna Gajová, ktorá svojimi radostnými ilustráciami tlmí tiesnivé pocity pri čítaní Krídlušky v krajine tŕňov.