Recenzia
Peter Mráz
18.02.2014

Kritické komentáre III - Milan Hamada

KK Bagala, literarnyklub.sk 2013

Zväzok Kritických komentárov III z pera Milana Hamadu je zložený z troch oddielov: prvý obsahuje recenzie a glosy napísané v ostatnom dvadsaťročí, druhý zahŕňa literárnohistorické komentáre vzťahujúce sa k príslušníkom Generácie R 10 so zreteľom na texty Kazimíra Bezeka, k tvorbe slovenských nadrealistov a k poézii básnikov katolíckej moderny, tretí oddiel sa sústreďuje na esejistické analýzy tvorby významných postáv našej kultúrno-literárnej minulosti a prítomnosti. Každá z myšlienok, ktoré nám autor predkladá, je výsledkom erudovaného nazerania, žiadna nie je vyslovená unáhlene. Niektoré názory možno laický čitateľ neprijme za svoje, ale aj to je údel vedca, ktorý musí napísať pravdu, a to aj za cenu rizika, že sa mnohým znepáči. Ako príklad spomeňme Hamadov pohľad na čitateľsky pomerne obľúbený román Petra Pišťanka Rivers of Babylon. Hamada posudzujúc jeho pokračovanie s podtitulom Drevená dedina píše o tom, ako v ňom gýčovitosť a pornografia strácajú svoje ironické opodstatnenie, ako sa stávajú falošnou podobou falošného sveta do tej miery, až sa tento text stáva spotrebným materiálom bez potenciálu byť nositeľom hodnoty: „Ako každý seriál, aj tento Pišťankov, bravúrne spracovaný, sa spravidla vyčerpá jedným použitím. Po zhliadnutí tohto filmu je človek prázdny, bez oslobodzujúceho pocitu, aký mu poskytuje aj to najčernejšie umenie, ak je to skutočné umenie.“ V tejto súvislosti je vždy zaujímavé sledovať, ako sa v danom čase literárny kritik, recenzent, „trafil“ do budúceho čítania ním recipovaného textu. Ku cti Milana Hamadu treba povedať, že väčšina jeho literárnokritických názorov na ním recenzované diela v skúške času obstála. Názor na druhý diel Pišťankovho románu nevynímajúc.