Recenzia
Jana Sokolová
18.12.2015

Krok od zmierenia - Marián Hatala

TRIO Publishing 2015

Kráľovská choroba – i s týmto pomenovaním sa stretávame v  súvislosti s hemofíliou, chorobou krvnej zrážanlivosti. Jej najznámejšou nositeľkou bola anglická kráľovná Viktória, ktorá ju prostredníctvom svojich dcér rozšírila na európsky kráľovský dvor, a  najznámejším hemofilikom jej malý pravnuk, ruský cárovič Alexej. Za všetko môže chybný gén na chromozóme X. X je aj hlavnou postavou zbierky Krok od zmierenia a je hemofilik. Rovnako ako jej autor Marián Hatala, ktorý prostredníctvom 24 autobiografických poviedok zachytáva svoj život s  touto chorobou.

Veľkú časť rozprávania predstavujú epizódy z detstva. Napriek množstvu obmedzení, zákazov a akútnych hospitalizácií si hlavná postava odhodlane užíva svoje chlapčenstvo. Najmä tieto poviedky, prostredníctvom detskej autentickosti, opisom chlapčenských hier, lapajstiev a  rituálov, pôsobia svojou hrejivou nostalgiou úsmevne. Oveľa ťaživejšie vyznievajú rozprávania, v  ktorých si X uvedomuje dôsledky choroby pre svoj život a  život svojich rodičov. Zároveň autor cez prizmu vlastných spomienok reflektuje spoločenskú situáciu vtedajšieho Československa. Autobiografia čitateľovi ponúka aj ďalší rozmer. Prirodzene a  bez zdĺhavých výkladov zoznamuje čitateľa s hemofíliou a podáva obrazový prierez zdravotnej starostlivosti o pacientov s touto chorobou v našom kontexte.

V  autorovi sa rozhodne nezaprie rozmer básnika, ktorý cítiť najmä v  širokom, pestrom výbere lexiky, detailných senzuálnych opisoch či práci s metaforou. Hatala sa autobiografickými poviedkami usiluje priniesť svedectvo bez zbytočného bolestínstva. Atmosféru zbierky dopĺňajú zastrené sépiové fotografie... Poviedky v Kroku od zmierenia podávajú život človeka s  jedným z  najstarších opísaných ochorení, napriek tomu ešte stále nevyliečiteľným. Hlavný hrdina chorobe statočne vzdoruje, nie svojím nepriateľstvom, ale snahou vedúcou k zmiereniu, ku ktorému chýba už len jeden krok.