Recenzia
Michaela Geisbacherová
30.05.2008

Krok za krokom po Turecku - Ľubomír Križan - Turecko otvorenými očami

Turecko otvorenými očami

Turecko otvorenými očami

Ľubomír Križan: Krok za krokom po Turecku, Martin, Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2007

  Túto knižku som chytila do rúk a odložila až po dočítaní. A čítanie som končila presvedčením, že sa celkom určite – najradšej hneď - musím vydať po stopách autora. Spôsob, akým je cestopis napísaný i Turecko v ňom vykreslené ma uchvátili. Autor ma ustavične udržiaval v očakávaní nasledujúceho miesta putovania územím Turecka, bola som zvedavá na nové informácie. 

  Križan celkom určite získa pre túto krajinu i vás. Turecko zrazu vnímate inými očami než je v európskom prostredí zvykom, zbavíte sa mnohých predsudkov a predpojatostí a rastie vo vás úcta k tejto krajine a jej obyvateľom.

  Ak uplatníme „informačné kritérium“, musíme oceniť dôsledné zmapovanie tureckého územia: postupne prechádzame od marmarskej, čiernomorskej, egejskej a stredozemskej oblasti cez centrálnu a juhovýchodnú Anatóliu a končíme vo východnej Anatólii. Názornosť výkladu podporuje mapka v úvode cestopisu, na ktorej si môžete overiť, kde v Turecku sa práve nachádzate. Výborná pomôcka! Kvalitný text dokresľuje množstvo fotografií.

  Putovanie začína Istanbulom, v jedinom meste na svete, ktoré leží na dvoch kontinentoch a v jedinej metropole, ktorá bola postupne strediskom kresťanského aj islamského impéria. Unikátnym odkazom týchto dvoch období a kultúr je byzantský kresťanský chrám Hagia Sofia a moslimská modlitebňa Modrá mešita, stojace ako protipóly na opačných stranách toho istého parku. Delí ich od seba dvesto metrov a tisícsto rokov.   

  Prírodný zázrak predstavuje Bospor. Postupne navštívite napr. Tróju, Assos, kde vyučoval Aristoteles, Afrodisias so známou sochárskou školou, ale aj Efez, Pergamon, križiacky hrad pri Anamure, pomník kráľa Antiocha či miesto vydaja slávnej Kleopatry. Určite si so zaujatím prečítate príbeh Atatürka, otca Turkov a lepšie porozumiete jeho významu pre dejiny i súčasnosť Turecka.

  Pozývam vás prečítať si tento cestopis! Vynikajúcim spôsobom dokumentuje, že jeho autor naozaj chodil po krajine s otvorenými očami a prešiel ju krížom-krážom, ako sa sám priznáva. A navyše v ňom v plnej miere zúročil svoje dlhoročné skúsenosti žurnalistu, scenáristu a spisovateľa.

-mgb-