Recenzia
21.06.2011

Kronika dejín Slovenska - Michal Repovský

Syntetických diel zachytávajúcich celý vývoj slovenskej histórie je na knižných pultoch stále málo, preto za každý pokus môžeme byť vďační. Michal Repovský sa vybral cestou populárno-náučnou, podľa svojich kritérií venoval pozornosť najdôležitejším udalostiam a osobnostiam našich dejín. Možno niekedy nemusíme súhlasiť s jeho výberom osôb do kvázi medailónov alebo zvýraznením niektorých udalostí, či so zložením použitej literatúry, uprieť mu však nemožno zozbieranie faktov, veľké úsilie a výsledný vyše šesťstostranový efekt. (Nech sa nám zdá kniha hrubou, stále je len krátkym náčrtom histórie.) V každom prípade sa autorovi podarilo čosi, o čom väčšina na históriu zameraných a historickej literatúre drukujúcich čitateľov sníva a čo sa väčšine našich fundovaných historikov napriek snahe nedarí – zvoliť si príťažlivú a zrozumiteľnú formu výkladu doplnenú adekvátnymi ilustráciami. Zaujímavé príťažlivé čítanie môže byť v konečnom dôsledku aj odrazovým mostíkom pre naše ďalšie čitateľské bádania. Napríklad veľmi podnetná je kapitola o gotických chrámoch a cirkevných stavbách na Slovensku, ale aj ďalšie kapitoly členené na menšie časti, čo prispieva k lepšej orientácii v textoch.