Recenzia
27.05.2008

Kronika znovuobjaveného času - Miroslav Pius

Miroslav Pius: Kronika znovuobjaveného času

Mestské kultúrne stredisko Tlmače 2007

Publikácia zoznámi čitateľov s osídľovaním nášho územia roz­ličnými etnikami, ako aj so spôsobom ich života. Prítomnosť Turkov, nazývaných Pečenehovia, dokazujú zachované miestne názvy Pečenany, Pečenady a Pečenice. Podľa iných prišelcov starotureckého pôvodu, Chazarov či Ko­zarov, je pomenovaná dedina Kozárovce. Autorovi nešlo len jednotlivé poznatky, ale o komplexný pohľad na jedno z epicentier slovanského vývoja v povodí riek Nitra, Ži­tava, Hron a Ipeľ. Textom i obrazmi nás zoznamuje s archeologickými objavmi v týchto teritóriách. Dokazuje, že naši predkovia si zaslúžia nielen náš záujem, ale aj obdiv. Publikácia je zdrojom poučenia o prínose našich predkov do pokladnice európskej kultúry a prameň oprávnenej národnej hrdosti­. Vypovedá aj o súčasnosti, a to, že v regiónoch je priaznivejšia situácia na niektoré edičné projekty ako v centre.

Milan Kenda