Kruh - Dave Eggers

Preklad Marián Gazdík
Plus v Albatros media 2015

Predstavte si jedinú online identitu. Už nijaké skrývanie sa za anonymné profily. Všetky sociálne siete, mailové kontá dohromady a v nich vystupujete vy. Tak to je Kruh. Spoločnosť, ktorá disponuje najmodernejšími technickými vymoženosťami a jedným z jej vlastníctiev je aj podrobná história aktivít všetkých ľudí na webe. Kruh je dokonalou firmou, snom každého mladého človeka. Uznávaný americký spisovateľ Dave Eggers predstavuje vo svojom mierne futuristicky ladenom románe virtuálny svet, ktorý už dokonale splynul so svetom reálnym a v mnohých ohľadoch ho ovládol. „Panebože, toto je nebo,“ pomyslí si v úvode mladá Američanka Mae, ktorá ešte nedokáže uveriť svojmu šťastiu. Na základe odporúčania svojej blízkej priateľky Annie sa aj ona stáva súčasťou najbohatšej firmy sveta, aby medzi najväčšími mladými mozgami konečne rozvinula svoj potenciál. Všetci sa usmievajú, sú nadšení, Kruh sa o svojich zamestnancov príkladne stará – ponúka nadštandardnú zdravotnú opateru, najmodernejšie technické „hračky“, luxusne zariadené internáty a  množstvo voľnočasových aktivít. Tento blahobyt však nie je zadarmo. Okrem pracovnej záťaže „od nevidím do nevidím“ sa zamestnanec stáva doslova majetkom firmy. Kruh chce vedieť o všetkom a  vyžaduje plnú otvorenosť. Tajomstvá považuje za klamstvá. Denný počet smajlíkov a zdieľaní je naoko dobrovoľný, ale jeho nesplnenie si predstavenstvo vysvetľuje ako nepochopiteľný nezáujem a  ľahostajnosť. Z  Mae sa postupne stáva otrok s očami takmer nonstop prilepenými k obrazovke. Moderní zamestnanci sú ale z prostredia firmy nadšení, konkurencia a  snaha byť na webe hviezdou je už prirodzenou súčasťou ich osobností – je žiaduce všetko ohodnotiť. Večerný film v televízii, otcovu chorobu, nočné kajakovanie. Keď Mae v areáli stretáva záhadného Kaldena, na okamih zapochybuje o vyčačkanej bubline virtuálneho života, avšak tlak prostredia a  uniformovanosť je silnou zbraňou a Kruh ju perfektne ovláda. Jeho misia v  sebe ukrýva cieľ zaviesť transparentnosť. Milióny malých kamier, ktoré možno s priateľmi a známymi zdieľať, kontrola nad pohybom a životom každého občana sveta naberá reálne kontúry. S kamerou na krku sú transparentní poli tici aj samotná Mae a ďalšou métou je pod zámienkou zníženia kriminality, korupcie a  vojen uzákoniť túto transparentnosť legislatívne ako povinnosť každého človeka. Zlepší sa tým svet, alebo sa rozdvojí na svet transparentných a ukrývajúcich sa?

Eggers podáva v  knihe zábavnú, napínavú a vo viacerých smeroch inšpiratívnu konšpiračnú teóriu. Prostredníctvom nej kladie tichú otázku, či nás virtuálny život nemení na ľudí, ktorých viac zaujíma, ako pôsobia, než akí v  skutočnosti sú. Námet knihy, vskutku príťažlivý, ale aj odvážny na spracovanie, nevyužil autor len ako kulisu, vyťažil z  neho maximum a výsledný pocit znepokojuje...