Recenzia
Ján Bábik
22.07.2014

Krvavé územie. Európa medzi Hitlerom a Stalinom - Timothy Snyder

K slovenským čitateľom sa vďaka prekladu Igora a Martina Slobodníkovcov dostáva kniha amerického historika, profesora na univerzite Yale Timothyho Snydera Krvavé územie. Európa medzi Hitlerom a Stalinom (Premedia Group 2013). „Krvavé územie“ v súčasnosti zahŕňa západné oblasti Ruskej federácie, väčšinu Poľska, pobaltské krajiny, Bielorusko a Ukrajinu. Autor pripomína tragické osudy civilného obyvateľstva tejto časti sveta, ktorá sa stala miestom politických ambícií, boja, ale aj spolupráce dvoch diktátorov – Hitlera a Stalina. V rokoch 1933 – 1945 tu zahynulo okrem vojnových obetí približne ďalších 14 miliónov ľudí v dôsledku etnických a triednych čistiek i hladu.

Obyvatelia sa stávali terčom represálií, ktoré prinášali zmeny režimov i štátnych hraníc. Stalinova násilná snaha o kolektivizáciu začiatkom tridsiatych rokov mala za následok veľký hladomor na Ukrajine, potom nasledoval etnický teror proti Ukrajincom a Poliakom a obdobie tzv. veľkej čistky v rokoch 1937 – 1938. Ďalšia smutná kapitola „krvavého územia“ sa začala písať v auguste 1939, keď si Nemecko a Sovietsky zväz paktom Ribbentrop-Molotov rozdelili nielen Poľsko, ale Stalinovi pripadli aj pobaltské štáty, Besarábia a severná Bukovina. Z východného Poľska a pobaltských krajín boli popravené (známy je prípad zavraždených poľských dôstojníkov) alebo odvlečené do gulagov státisíce ľudí, príslušníkov politických elít i tzv. triednych nepriateľov. Podobne si počínali aj Nemci na obsadenom poľskom území. Ich obeťami sa stali predovšetkým Židia a príslušníci slovanských národov, ktorí boli deportovaní do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Po napadnutí Sovietskeho zväzu Nemeckom roku 1941 sa nemecký teror rozšíril aj na civilných obyvateľov dobytých území. Keď sa karta vo vojne obrátila, Sovieti na znovuzískaných územiach násilie zamerali nielen voči kolaborantom, ale dokonca aj voči vlastným vojakom, ktorí prežili zajatecké tábory, pretože ich považovali za zradcov...

Osobitnú pozornosť venuje Snyder tragédii židovského obyvateľstva na okupovanom, či už poľskom alebo sovietskom, území. Zahynulo tu spolu 5,4 milióna Židov, a aj keď sú symbolom holokaustu nemecké vyhladzovacie tábory (Osvienčim, Treblinka), veľa z nich zomrelo od hladu v getách a sústreďovacích táboroch alebo bolo zavraždených zvláštnymi nemeckými jednotkami (Einsatzgruppen), esesákmi i domácimi pomocníkmi a kolaborantmi z miestnej polície a milície.

Kniha Timothyho Snydera vzbudila v čase vydania mimoriadnu pozornosť a v roku 2013 získala Cenu Hannah Arendtovej.