Recenzia
Marek Zákopčan
09.03.2015

Krvavý erb – Jana Pronská

Kým predošlý román Jany Pronskej Kliatba obsahoval aj mysteriózne prvky, jej novinka Krvavý erb sa vracia späť k čistej historickej romantike. Za základ stredovekého príbehu si berie skutočnú udalosť – pokus o zabitie kráľa Karola Róberta z Anjou a jeho manželky. Veľmož Felicián Zach vzal do rúk meč, aby pomstil zneuctenie jeho dcéry Kláry. Autoritatívny kráľ však potrestal Zachov rod do tretieho kolena – celá jeho rodina mala byť popravená, zbavená práv i majetkov. Syn uhorského palatína Ján Druget sa s hrôzou prizerá krvavým udalostiam, plánoval sa totiž oženiť so Zachovou druhou dcérou Elizabeth. Kým sa však nenájde jej telo, neuverí, že je mŕtva. A Elizabeth skutočne prežije...

Blúdi uličkami Vyšehradu, zúfalá a nešťastná, a vôbec netuší, kam sa podeje. Uvedomuje si, že na jej hlavu je vypísaná odmena, a nemôže veriť živej duši. Keď sa dostane do blízkosti nekorunovaného kráľa miestneho podsvetia, je odhodlaná bojovať proti jeho úmyslom. Lenže Elizabeth ani len netuší, že Zoran je nielenže Jánov verný priateľ, ale v skutočnosti i potomok známeho šľachtického rodu, ktorý kráľ kedysi tiež pripravil o všetko. Dominik Omodej vyrastal pod biľagom rodinného nešťastia a len málo ľudí pozná jeho skutočnú identitu. Je rozhodnutý pomôcť mladej žene a odviesť ju do bezpečia. Počas cesty na svoje niekdajšie východné panstvo odhaľuje silu jej osobnosti, až jej napokon podľahne. Dobre si ale uvedomuje, že s krásnou Elizabeth nikdy nebude môcť vytvoriť pár. Je zbojník, odsúdenec, pán podsvetia, a ona práve prišla o zázemie a bezpečie. Navyše je prisľúbená jeho priateľovi, ktorý ho zachránil pred otroctvom, a nikdy by nezradil jeho dôveru...

Knihy Jany Pronskej sú mi dobre známe, a preto môžem zodpovedne vyhlásiť, že Krvavý erb je zatiaľ jej najlepším počinom. Výrazné, nezabudnuteľné postavy, ich vnútorné konflikty, dramatické udalosti poznamenávajúce celý dej, reálne historické pozadie a život rôznych vrstiev stredovekej spoločnosti – to všetko robí z románu pútavý príbeh na jedno posedenie.