Recenzia
Nina Chybíková
25.02.2015

Kto chce žiť, nech sa kýve

Rozhovory s Ivanom Štúrom sa dotýkajú najmä výchovydetí a manželstva, ale aj všeobecných až filozofických tém, ako zmysel života, názor na svet, kritické myslenie, psychológia ako veda. Útla knižka obsahuje stručné, ale nie povrchné odpovede psychológa s dlhoročnou praxou. Dve hlavné mottá tvoria jadro knihy. Prvé – „kto chce žiť, nech sa kýve“ – je zároveň i názvom titulu, druhé –„treba začať vždy od toho dobrého“ – hovorí o tom, že vo výchove detí je podľa autora základným prístupom individualita. Obhajuje ho väčšina psychológov. Deti sú rôznorodé – jedno potrebuje liberálnejšiu, iné zase prísnejšiu výchovu. Tie drobné rozdiely môžu byť veľmi dôležité.

Ivan Štúr nedôveruje psychologickým testom klasickej „čiarkovej“ psychológie a len málokedy ich používa. Fungujú totiž na báze porovnávania jednotlivca s ostatnou časťou populácie, pričom údaje sa zaraďujú do tabuľky. Teda to, kým ste, určujú ostatní. Pokiaľ viac či menej prekročíte normu, niečo s vami nie je v poriadku. Inteligencia, empatia, tvorivosť, dokonca aj to, či ste alebo nie ste psychicky vyrovnaní – to všetko je v tabuľkách. Géniovia prírodných vied, originálni výtvarníci, matematici, nadaní ľudia v rôznych oblastiach vychádzajú z testov ako nenormálni. V čase, keď žili, nepovažovali ľudia ich nadanie za výnimočné, viac si všímali ich nevhodné správanie a excentrizmus. Napríklad Vincent van Gogh bol výnimočný umelec, no zároveň tulák, alkoholik a bezdomovec, preto ho miestni vyhnali. Paradoxne, dnes má v rovnakej dedine sochu na svoju pamiatku, pretože zo súčasného pohľadu už nehodnotíme jeho neprispôsobivosť, ale oceňujeme práve jeho originalitu. Takýchto ľudí nazývame problematickými alebo so špeciálnymi potrebami.

Nemožno preskočiť dobrú správu pre všetkých knihomoľov, ktorú Štúr viackrát zdôrazňuje. Áno, čítaním zmúdrieme. Prežívaním napísaného života iných získavame cenné skúsenosti. Myšlienka, ktorá je stále opakovaná, no aj napriek tomu ju mnohí nepoznajú a stále sa pýtajú – načo sú tie knihy vlastne dobré?

Psychológia, v duchu knihy rozhovorov Kto chce žiť, nech sa kýve, je skôr veda o tom, ako sa naučiť žiť šťastný a zmysluplný život. A že je dobré používať svoj vlastný kritický rozum a nezabudnúť pri tom na trochu tolerancie. Štúr i Prekopová sa zhodnú na viacerých faktoroch vhodnej výchovy detí. Medzi inými – pocit istoty.